Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Giới thiệu Phòng Quản trị thiết bị - Cơ sở vật chất

Giới thiệu - P.QTTB-CSVC (10/08)

1. Quyết định thành lập
Căn cứ theo quyết định số: 196/QĐ-PL ngày 21/7/2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm.

 

2. Chức năng – nhiệm vụ

2.1. Chức  năng 

Tham mưu Hiệu trưởng trong công tác quy hoạch, quản lý việc sử dụng cơ sở vật chất; trực tiếp quản lý việc xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, thực hiện công tác mua sắm và quản lý tài sản toàn trường.

 

2.2. Nhiệm vụ 

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, quản lý việc sử dụng cơ sở vật chất; trực tiếp quản lý việc xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, thực hiện công tác mua sắm và quản lý tài sản toàn trường. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

 

- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các hạng mục sửa chữa: nhà cửa, vật kiến trúc, hệ thống điện, nước, điện thoại, internet.

 

- Lập kế hoạch và triển khai công tác bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị; hệ thống điện, nước, điện thoại, internet.

 

- Kịp thời khắc phục các sự cố điện, nước, điện thoại.

 

- Đề xuất và triển khai thực hiện việc chăm sóc, bảo dưỡng cải tạo cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên trường.

 

- Thực hiện công tác vệ sinh môi trường và phục vụ các hoạt động chung được tổ chức trong nhà trường.

 

- Trực tiếp giao dịch với các cơ quan của thành phố và địa phương như: điện lực, cấp nước, bưu chính viễn thông, công trình đô thị để giải quyết các vấn đề chuyên môn có liên quan.

 

- Phối hợp các đơn vị trong trường lập kế hoạch và thực hiện mua sắm, duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị.

 

- Thực hiện cung ứng vật tư, văn phòng phẩm, đồ bảo hộ lao động theo tiêu chuẩn.

 

- Quản lý trên sổ sách toàn bộ tài sản nhà trường.

- Tổ chức kiểm kê tài sản định kỳ theo năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

 

- Thực hiện công tác điều chuyển, thanh lý tài sản.

 

- Tư vấn mua sắm và trực tiếp quản lý hệ thống phòng cháy chữa cháy toàn trường.

 

- Tham mưu Hiệu trưởng ký ban hành, sửa đổi các quy định, quy trình quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: [email protected] - [email protected]