Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
  • phong tc-hc_2
  • phong tc-hc_1
Giới thiệu Phòng Tổ chức - Hành chính

Giới thiệu - P.TC-HC (16/11)

1. Tổng quan:

Phòng Tổ chức hành chính được thành lập vào năm 2011 theo quyết định số 190/QĐ-PL của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm. Tổng số Cán bộ, nhân viên của phòng hiện là 21 thành viên 

 

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ; hành chính - tổng hợp; công tác bảo vệ an ninh trật tự, chính trị nội bộ của nhà trường theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, Nhà trường. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

 

- Lập chương trình, kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của trường. Nghiên cứu tư vấn xây dựng, phát triển và sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động trong trường. 

 

- Lập kế hoạch về lao động và biên chế; đề xuất: sắp xếp, điều động, tuyển dụng lao động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn trường. 

 

- Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc trường, quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức phù hợp yêu cầu phát triển và xây dựng trường

 

- Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế làm việc trong trường phù hợp với yêu cầu phát triển. 

 

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức: đào tạo bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ; tuyển dụng, nâng ngạch viên chức; nâng bậc lương, trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn con người; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Phối hợp với các đơn vị có liên quan làm công tác phục vụ cho việc xét các danh hiệu nhà giáo, chức danh GS, PGS trong trường.

 

- Thường trực các Hội đồng: tuyển dụng, lương, nâng ngạch, kỷ luật cán bộ công chức, thi đua, khen thưởng của trường.

 

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; làm thủ tục cho cán bộ, viên chức đi nước ngoài.

 

- Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự, phối hợp nhận xét, đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm. Cập nhật danh sách cán bộ, công chức chuyển công tác và nghỉ hưu hàng năm.

 

- Tổng hợp chương trình công tác; lập các biểu và báo cáo thống kê; lên lịch công tác tuần; ghi chép các cuộc họp giao ban của Ban Giám hiệu và ghi biên bản các cuộc họp cấp trường; thông tin, theo dõi tiến độ hoạt động của các đơn vị trong trường. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lãnh đạo cấp trường đi công tác.

 

- Giúp Hiệu trưởng điều hành mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong toàn trường theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định. Chuẩn bị các báo cáo, bài phát biểu của Hiệu trưởng theo yêu cầu.

 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị cán bộ công chức hàng năm và các đại hội, hội nghị của trường.

 

- Tổ chức thực hiện công tác lễ tân trong các lễ hội của trường. Đầu mối giao tiếp: sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách của trường. Đảm bảo chỗ ăn, ở thuận lợi, chu đáo cho khách trong thời gian công tác tại trường.

 

- Thực hiện công tác tổng hợp; hành chính; văn thư, lưu trữ, tổ chức in ấn phục vụ cho các hoạt động của trường. Tiếp nhận, phân loại văn bản đi và đến; tham mưu cho Ban Giám hiệu xử lý các văn bản hành chính nhanh chóng, kịp thời. Quản lý con dấu, chữ ký theo quy định. Cấp giấy công tác, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận và các giấy xác nhận cho cán bộ công chức, viên chức.

 

- Quản lý và điều phối sử dụng ô tô phục vụ công tác của trường.

 

- Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.

 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: [email protected] - [email protected]