Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
Giới thiệu Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng

Giới thiệu - P. Khảo thí - ĐBCL (30/03)

Công tác đảm bảo chất lượng:

 - Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Nhà trường theo qui định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tham mưu đề xuất Hiệu trưởng trong định hướng phát triển nhà trường

 

 - Giúp Hiệu trưởng triển khai thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

 

 - Tổ chức thực hiện các nội dung công việc, tích lũy các tài liệu và minh chứng phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định;

 

 - Tiến hành các đợt khảo sát điều tra, phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Trường;

 

 - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng và thực hiện công tác cải cách hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong Trường. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng các quy trình thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: [email protected] - [email protected]