Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
  • TT TT-TV_6
  • TT TT-TV_1
  • TT TT-TV_2
  • TT TT-TV_3

1. Giới thiệu:

Nhằm thông tin kịp thời về các hoạt động và sự phát tiển của nhà trường đến toàn xã hội, đồng thời cung cấp thông tin, tư liệu khoa học và công nghệ phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và học tập của giảng viên và sinh viên; vào tháng 1 năm 2013, Trung tâm Thông tin – Thư viện được thành lập theo quyết định số 82/QĐ – PL của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (được đổi tên từ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm theo quyết định số 4832/QĐ-BGDĐT).

 

Cùng với sự phát triển của Nhà trường, hiện nay Trung tâm Thông tin – Thư viện đã mở rộng hơn về quy mô nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và tìm kiếm thông tin của CB – GV – NV và HSSV. Với mong muốn trở thành một địa điểm tin cậy của HSSV để được tiếp cận tất cả các nguồn thông tin cần thiết hỗ trợ cho quá trình học tập và nghiên cứu, trong thời gian vừa qua, Trung tâm Thông tin – Thư viện đã không ngừng đầu tư và bổ sung định kỳ số lượng lớn các nguồn thông tin đa dạng về chủng loại: từ tiểu thuyết đến sách tư liệu, từ các xuất bản phẩm đến tài liệu điện tử, cả tại chỗ lẫn truy cập từ xa với nhiều lĩnh vực khác nhau từ chuyên ngành đến văn hóa, nghệ thuật, giải trí, …

 

Bên cạnh đó, Trung tâm thông tin – Thư viện còn có Phòng máy tính truy cập thông tin với hơn 60 máy tính cùng hệ thống máy lạnh phục vụ CB – GV – NV và HSSV sử dụng để học tập, nghiên cứu, tìm kiếm thông tin cũng như giải trí sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng.

 

Trong trường hợp cần không gian yên tĩnh để tập trung học tập và nghiên cứu, bạn có thể sử dụng Phòng tự học tại Trung tâm. Phòng tự học được thiết kế với sức chứa từ 60 – 70 HSSV nhằm phục vụ nhu cầu tự học hoặc làm việc nhóm. Tại đây có trang bị hệ thống kết nối wifi miễn phí với tốc độ cao để hỗ trợ cho quá trình tìm kiếm các thông tin trên mạng internet.

 

Lấy chất lượng phục vụ là nhiệm vụ hàng đầu, CB – NV Trung tâm Thông tin – Thư viện luôn cố gắng để phục vụ quý Thầy, Cô và các bạn HSSV ngày càng tốt hơn.

 

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường trong công tác quản lý hệ thống mạng thông tin, thư viện, các chương trình phần mềm phục vụ công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu trong trường, đồng thời giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác quảng bá hình ảnh, thông tin về tuyển sinh hàng năm của nhà trường.

 

Quản lý hệ thống mạng thông tin của nhà trường

 

Tổ chức quản lý, bảo dưỡng mạng tin học của nhà trường: các thiết bị truyền thông mạng không dây Wifi và thiết bị INDOOR, OUTDOOR; hệ thống máy chủ và các thiết bị chuyển mạch (Router, Switch, Modem…) bảo đảm sự hoạt động liên tục, thông suốt của hệ thống nhằm phục vụ tốt công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu trong trường.

 

Duy trì và hỗ trợ hệ thống mạng giữa các đơn vị trong Trường. Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị về xây dựng và phát triển hệ thống mạng thông tin;

 

Quản trị hệ thống mạng phục vụ các công tác trên mạng Intranet và kết nối Internet của Trường: quản lý kết nối Internet;

 

Tổ chức triển khai thực hiện các dự án phát triển hệ thống mạng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các ứng dụng và dịch vụ mạng phục vụ cho nhà trường theo kế hoạch được phê duyệt.

 

Xây dựng các quy định về kết nối mạng, trao đổi dữ liệu trong hệ thống mạng của nhà trường.

 

Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành quy chế về công tác quản lý và cập nhật thông tin trên Website và tổ chức thực hiện các nội dung theo quy chế đã được ban hành.

 

Quản lý các chương trình, phần mềm phục vụ công tác của các đơn vị, cá nhân trong trường:  Phối hợp với các đơn vị trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả các phần mềm, chương trình phục vụ công tác của các đơn vị trong trường:  Chương trình quản lý đào tạo Edu; chương trình văn phòng điện tử E-Office; hệ thống SMS-School; Hộp thư điện tử E-Mail.

 

Quản lý Thư viện

Tổ chức triển khai các hoạt động thư viện và xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo hướng hiện đại;

 

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc: mua, tiếp nhận, trao đổi, bổ sung các loại tài liệu, sách báo mới, tài liệu điện tử trên mạng Internet … nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

 

Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;

 

Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện;

 

Quản lý công tác phát hành tài liệu, ấn phẩm

 

Biên tập các ấn phẩm, tài liệu quảng bá hình ảnh của trường.

 

In ấn, phô tô, phát hành các ấn phẩm, tài liệu phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và học tập

 

 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quản lý hệ thống mạng thông tin, thư viện, các chương trình phần mềm phục vụ công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu trong trường, triển khai thực hiện công tác quảng bá hình ảnh, thông tin về tuyển sinh hàng năm của nhà trường. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1.       Quản lý hệ thống mạng thông tin của nhà trường

1.1.    Tổ chức quản lý, bảo dưỡng mạng tin học của nhà trường: các thiết bị truyền thông mạng không dây Wifi và thiết bị INDOOR, OUTDOOR; hệ thống máy chủ và các thiết bị chuyển mạch (Router, Switch, Modem…) bảo đảm sự hoạt động liên tục, thông suốt của hệ thống nhằm phục vụ tốt công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu trong trường.

1.2.    Duy trì và hỗ trợ hệ thống mạng giữa các đơn vị trong Trường. Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị về xây dựng và phát triển hệ thống mạng thông tin;

1.3.    Quản trị hệ thống mạng phục vụ các công tác trên mạng Intranet và kết nối Internet của Trường: quản lý kết nối Internet;

1.4.    Tổ chức triển khai thực hiện các dự án phát triển hệ thống mạng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các ứng dụng và dịch vụ mạng phục vụ cho nhà trường theo kế hoạch được phê duyệt.

1.5.    Xây dựng các quy định về kết nối mạng, trao đổi dữ liệu trong hệ thống mạng của nhà trường.

1.6.    Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành quy chế về công tác quản lý và cập nhật thông tin trên Website và tổ chức thực hiện các nội dung theo quy chế đã được ban hành.

1.7.    Quản lý các chương trình, phần mềm phục vụ công tác của các đơn vị, cá nhân trong trường:  Phối hợp với các đơn vị trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả các phần mềm, chương trình phục vụ công tác của các đơn vị trong trường:  Chương trình quản lý đào tạo Edu; chương trình văn phòng điện tử E-Office; hệ thống SMS-School; Hộp thư điện tử E-Mail.

2.       Quản lý Thư viện

2.1.    Tổ chức triển khai các hoạt động thư viện và xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo hướng hiện đại;

2.2.    Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc: mua, tiếp nhận, trao đổi, bổ sung các loại tài liệu, sách báo mới, tài liệu điện tử trên mạng Internet … nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

2.3.    Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;

2.4.    Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện;

2.5.    Quản lý công tác phát hành tài liệu, ấn phẩm

2.6.    Biên tập các ấn phẩm, tài liệu quảng bá hình ảnh của trường.

2.7.    In ấn, phô tô, phát hành các ấn phẩm, tài liệu phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và học tập

3.       Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: [email protected] - [email protected]