Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
  • ttnn_2
  • ttnn_1
Giới thiệu

TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÁC ĐỢT THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA TẠI TTNN (30/05)

TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÁC ĐỢT THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

DÀNH CHO HSSV BẬC CAO ĐẲNG VÀ BẬC TRUNG CẤP

TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ


HSSV vui lòng bấm vào danh sách để xem kết quả:


1. CƠ SỞ CHÍNH


TT

ĐỢT THI

NGÀY THI

NỘI DUNG

LINK XEM

KẾT QUẢ TA CĐR

GHI CHÚ

1

Đợt 1 - Lần 1

24/08/2019

TB 285 – ngày 23/09/2019

KQ TC.K20 

TOEIC 350_TC

2

Đợt 1 - Lần 2

28/09/2019

TB 991 – ngày 01/11/2019

KQ TC.K20 

TOEIC 350_TC

3

Đợt 2 - Lần 1

27/12/2019

TB 110 – ngày 14/02/2020

KQ TC.K20 

TOEIC 350_TC

4

Đợt 2 - Lần 2

06/06/2020

TB 420 – ngày 17/06/2020

KQ TC.K20

TOEIC 350_TC

5

Đợt 3 - Lần 1

15/08/2020

TB 679 – ngày 07/09/2020

KQ TC & CD

TOEIC 350_TC

&

TOEIC 450_CD

6

Đợt 3 - Lần 2

03/10/2020

TB 825  – ngày 07/10/2020

KQ TC & CD

TOEIC 350_TC

&

TOEIC 450_CD

7

Đợt 4 - Lần 1

05/12/2020

TB 1064 – ngày 07/12/2020

KQ CD

TOEIC 450_CD

8

12/12/2020

TB 1098 – ngày 14/12/2020

KQ TC

TOEIC 350_TC

9

Đợt 4 - Lần 2

17/12/2020

TB 1119 – ngày 21/12/2020

KQ TC

 &

KQ CD

TOEIC 350_TC

&

TOEIC 450_CD

10

Đợt 5 - Lần 1

17/04/2021

TB 296 – ngày 22/04/2021

KQ TC & CD

TOEIC 350_TC

&

TOEIC 450_CD

11

Đợt 5 - Lần 2

28/04/2021

TB 325 – ngày 05/05/2021

KQ TC & CD

TOEIC 350_TC

&

TOEIC 450_CD

12

Đợt 6 - Lần 1

12/09/2021

TB 658 – ngày 21/09/2021

KQ TC

TOEIC 350_TC

13

19/09/2021

KQ CD

TOEIC 450_CD

14

Đợt 6 - Lần 2

03/10/2021

TB 713 – ngày 11/10/2021

KQ TC

&

KQ CD

TOEIC 350_TC

&

TOEIC 450_CD

15

Đợt 7 - Lần 1

28/11/2021

TB  880 – ngày 30/11/2021

KQ TC & CD

TOEIC 350_TC

&

TOEIC 450_CD

16

Đợt 7 - Lần 2

19/12/2021

TB 978 – ngày 22/12/2021

KQ TC & CD

TOEIC 350_TC

&

TOEIC 450_CD

17

Đợt 8 - Lần 1

09/01/2022

TB 27 – ngày 11/01/2022

KQ TC & CD

TOEIC 350_TC

&

TOEIC 450_CD

18

Đợt 8 - Lần 2

23/01/2022

TB 61 – ngày 25/01/2022

KQ TC & CD

TOEIC 350_TC

&

TOEIC 450_CD

19

Đợt 9 – Lần 1

26/04/2022

TB 360 – ngày 10/05/2022

KQ TC & CD

TOEIC 350_TC

&

TOEIC 450_CD

20

Đợt 9 – Lần 2

29/05/2022

TB 422 - ngày 29/05/2022

KQ TC & CD

TOEIC 350_TC

&

TOEIC 450_CD


ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA (19/03)
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ


HSSV vui lòng điền thông tin đăng ký vào link khóa học tương ứng:


TT

BẬC

KHÓA HỌC

LINK ĐĂNG KÝ

KHÓA HỌC

GHI CHÚ

 

1

Cao đẳng

TOEIC 350

CD 350

Áp dụng từ khóa 18CD trở về sau có kết quả ĐẠT môn TIẾNG ANH 2 - CD

2

Cao đẳng

TOEIC 450

CD 450

Áp dụng từ khóa 18CD trở về sau có kết quả ĐẠT môn TOEIC 350 - CD


3

Trung cấp

TIẾNG ANH 2

(Pre-TOEIC)

TC TA2

Áp dụng từ khóa 20 trung cấp trở về sau có kết quả ĐẠT môn TIẾNG ANH 1 - TC

4

Trung cấp

TOEIC 350

TC 350

Áp dụng từ khóa 20 trung cấp trở về sau có kết quả ĐẠT môn TIẾNG ANH 2 - TC


TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA - TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ HOTEC (31/12)
TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA - TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ HOTEC

SƠ ĐỒ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ HOTEC