Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
Giới thiệu - TT. Kỹ năng mềm (10/08)

1. Tổng quan:

Trung tâm bồi dưỡng Kỹ năng mềm được thành lập theo quyết định số 385/QĐ-CĐKTKT ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (được đổi tên từ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật  Phú Lâm theo quyết định số 4832/QĐ-BGDĐT), tiền thân là Khoa Giáo dục Pháp luật – Kỹ năng sống được thành lập từ tháng 9 năm 2015. Sau khi thành lập, Trung tâm bồi dưỡng  Kỹ năng  mềm đã từng bước sắp xếp, ổn định tổ chức, nhân sự, đẩy mạnh hoạt động đào tạo Kỹ năng mềm và các hoạt động khác. Đội ngũ CB, NV trong Trung tâm  hiện là 04 CB, NV, trong đó có 01 thạc sĩ và 03 cử nhân.

 

Mục tiêu, hướng phấn đấu: Tập thể cán bộ, nhân viên trong Trung tâm quyết tâm xây dựng Trung tâm bồi dưỡng Kỹ năng mềm trở thành tập thể vững mạnh, đoàn kết để phát triển.

 

2. Chức năng , nhiệm vụ:

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng kỹ năng thực hành xã hội của học sinh sinh viên. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

 

- Xây dựng quy chế và kế hoạch hoạt động của trung tâm; thực hiện kế hoạch sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt.
Tổ chức đào tạo các lớp kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng nghề nghiệp và mời doanh nghiệp chia sẽ kinh nghiệm làm việc cho HSSV.


- Tổ chức các dịch vụ hỗ trợ cho HSSV : giới thiệu chỗ trọ, tổ chức các sinh hoạt chuyên đề về phương pháp và kỹ năng học tập, nghiên cứu khoa học; tìm kiếm và tiếp nhận các nguồn lực tài trợ, vận động xã hội ủng hộ để hình thành quỹ học bổng, quỹ trợ cấp khó khăn cho HSSV.


- Tổ chức các câu lạc bộ hướng nghiệp, hoạt động ngoại khóa, giúp HSSV bổ sung kiến thức thực tế và các kỹ năng cần thiết để hòa nhập với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.


- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: [email protected] - [email protected]