CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHÍNH QUY KHÓA 25 - NĂM 2023

STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LƯU ĐỒ ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA
1
BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA KHUNG, VỎ Ô - TÔ
5520160
2
ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG
5520223
3
QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
5480209
4
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT
5340201
5
CÔNG NGHỆ MAY THỜI TRANG
5540204
6
CƠ KHÍ CHẾ TẠO
5520117
7
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ - ĐIỆN TỬ
5510304
8
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
5340201
9
BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA Ô - TÔ
5520159
10
THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÍ WEBSITE
5480215
11
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
5340302
12
TIN HỌC ỨNG DỤNG
5480205
13
ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG
5520224
14
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG
5510312
15
CHĂM SÓC SẮC ĐẸP
5810404

Main Menu

Contact