BẢNG THÔNG TIN

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

 

  1. Tên đầy đủ của đơn vị: TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO.
  2. Giới thiệu tóm tắt về đơn vị: Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo (HOTEC Center for Entrepreneurship and InnovationHCEI) là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP.HCM.  HCEI được thành lập ngày 12/05/2022 theo Quyết định số 193/QĐ-CĐKTKT của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP.HCM, là đơn vị có chức năng đào tạo, nghiên cứu, triển khai các dịch vụ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp nhằm thúc đẩy việc hình thành và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng cao dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

     SỨ MỆNH: Hỗ trợ đổi mới, khởi nghiệp vì một nước Việt Nam giàu mạnh.

     TẦM NHÌN : Đến năm 2030, Trung tâm trở thành đơn vị uy tín hàng đầu tại TP.HCM và khu vực phía Nam trong vai trò kết nối và chuyển giao công nghệ, thương mại hóa ý tưởng, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo.

     NHIỆM VỤ:

1- Tổ chức các chương trình đào tạo liên quan đến đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp tại các trường Phổ thông Trung học, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học; Trung tâm, Viện; Doanh nghiệp và Cơ quan nhà nước.

2- Xây dựng môi trường tổng thể, với các chương trình, hoạt động đa dạng được tổ chức hệ thống nhằm tạo điều kiện để Học sinh – Sinh viên trực tiếp trải nghiệm nâng cao năng lực về quản trị các dự án khởi nghiệp.

3- Kết nối các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước với các doanh nghiệp khởi nghiệp để cập nhật, phổ biến các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới; thúc đẩy chuyển giao kiến thức; mở rộng và phát triển chất lượng của chương trình đào tạo khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

4- Thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ và triển khai các dự án nghiên cứu liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực.

5- Tổ chức các chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo, tọa đàm liên quan đến kết nối doanh nghiệp, phổ biến công nghệ, phát triển khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

6- Cung cấp các dịch vụ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối, hợp tác với các bên liên quan trong hệ sinh thái khởi nghiệp.

7- Cung ứng các dịch vụ liên quan đến quản trị doanh nghiệp như: marketing, bán hàng, tuyển dụng, quản trị tài sản trí tuệ,… cho các tổ chức, doanh nghiệp.

8- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP.HCM giao.

LIÊN HỆ: TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Trụ sở: Cổng số 2- Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP.HCM (HOTEC),

217 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP.HCM

Điện thoại: 028.38753773

Email: hcei@hotec.edu.vn

Đội ngũ nhân sự: 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Thông tin liên lạc
1 Ths. Lâm Văn Thi Giám đốc Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật TP.HCM

ĐT: 0903 811583

Email: lamvanthi@hotec.edu.vn

2 Ông Nguyễn Ngọc Thanh Chung Phó Giám đốc Phó Chủ tịch tập đoàn Liên Hoa


3 PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Phượng Trưởng ban Khoa học Công nghệ Viện trưởng viện công nghiệp môi trường


4 Bà Phan Thị Kim Dung Trưởng ban Truyền thông Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dung Bình Dương


5 Ths. Cao Thúy Oanh Trưởng ban đổi mới sáng tạo Giám đốc trung tâm ngoại ngữ Newsun


6 Ths.Lê Nguyễn Trường An Nhân viên Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật TP.HCM

ĐT: 0973.353.762

Email: lenguyentruongan@hotec.edu.vn

Hoạt động khoa

Main Menu

Contact