TUYỂN SINH

THÔNG BÁO KHẢO THÍ

THÔNG BÁO CHUNG

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO HỌC PHÍ - HỌC BỔNG

24 NGÀNH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Xét tuyển học bạ, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương - nhập học ngay

A - KHỐI NGÀNH KINH TẾ QUẢN TRỊ:

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
QUẢN LÍ SIÊU THỊ

B - KHỐI NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT

C - KHỐI NGÀNH NGOẠI NGỮ

D - KHỐI NGÀNH THIẾT KẾ - CHĂM SÓC SẮC ĐẸP

CHĂM SÓC SẮC ĐẸP

15 NGÀNH TRUNG CẤP CHÍNH QUY

Xét tuyển học bạ tốt nghiệp THCS trở lên - nhập học ngay
(GIẢM 100% HỌC PHÍ)

Tốt nghiệp THCS (hoặc 9+) được đào tạo song song chương trình văn hoá đảm bảo học chuyển tiếp và liên thông Cao đẳng
CHĂM SÓC SẮC ĐẸP

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

KHÓA HỌC NGẮN HẠN

SINH VIÊN HOTEC

Main Menu

Contact