TUYỂN SINH

THÔNG BÁO KHẢO THÍ

THÔNG BÁO CHUNG

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO HỌC PHÍ - HỌC BỔNG

21 NGÀNH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Xét tuyển học bạ, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương - nhập học ngay

14 NGÀNH TRUNG CẤP CHÍNH QUY

Xét tuyển học bạ tốt nghiệp THCS trở lên - nhập học ngay
(GIẢM 100% HỌC PHÍ)

Tốt nghiệp THCS (hoặc 9+) được đào tạo song song chương trình văn hoá đảm bảo học chuyển tiếp và liên thông Cao đẳng

CÁC TRUNG TÂM VÀ TRẠM

Sẵn sàng hỗ trợ và phục vụ các bạn học sinh - sinh viên
trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Main Menu

Contact