Previous
Next

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

1. Cao đẳng:

CSSĐ

2. Trung cấp:

CSSĐ

FANPAGE

NHÂN SỰ KHOA THIẾT KẾ THỜI TRANG VÀ CSSĐ

STT Họ Và Tên Chức Vụ Trình Độ Thông Tin Liên Lạc
1 Nguyễn Thị Tú Trinh Phó Trưởng khoa Thạc sĩ nguyenthitutrinh@hotec.edu.vn
2 Nguyễn Thị Châu Phó Trưởng khoa Thạc sĩ nguyenthichau@hotec.edu.vn
3 Nguyễn Hoàng Phụng Giảng viên Thạc sĩ nguyenhoangphung@hotec.edu.vn
4 Nguyễn Thị Kim Hải Giảng viên Kỹ sư nguyenthikimhai@hotec.edu.vn
5 Ngô Thị Hồng Cúc Giảng viên Thạc sĩ ngothihongcuc@hotec.edu.vn
6 Lê Huỳnh Như Ý Giảng viên Cử nhân lehuynhnhuy@hotec.edu.vn
7 Lê Thị Kim Hoàn Giảng viên Kỹ sư lethikimhoan@hotec.edu.vn
8 Diệp Xuân Yến Giảng viên Thạc sĩ diepxuanyen@hotec.edu.vn
9 Nguyễn Cẩm Hằng Nhân viên Thạc sĩ nguyencamhang@hotec.edu.vn

Video giới thiệu khoa

Hình Ảnh Hoạt Động Khoa

ĐỐI TÁC CỦA KHOA

Công Ty Cổ Phần Đồng Tâm

Main Menu

Contact