HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

TỔ CHỨC

TỔNG QUAN

3

Tiến Sĩ

132

Thạc Sĩ

241

Giảng viên, viên chức

10,000

Sinh Viên

21

Ngành Cao
Đẳng

14

Ngành bậc
TCCN

25

Doanh nghiệp đối tác

15

Hội thảo khoa học

12 LÝ DO CÁC THẾ HỆ HỌC SINH/SINH VIÊN
ĐÃ TIN TƯỞNG HOTEC HƠN 20 NĂM QUA

01

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP ĐƯỢC ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRỞ THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG TRỌNG ĐIỂM ĐÀO TẠO NGHỀ MŨI NHỌN CỦA QUỐC GIA VÀ KHU VỰC ASEAN.

02

HỌC PHÍ CỰC THẤP THEO ĐỊNH HƯỚNG CỦA CHÍNH PHỦ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP CHO CÁC BẠN VÀ MIỄN HOÀN TOÀN 100% HỌC PHÍ TRUNG CẤP CHÍNH QUY.

03

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN HÙNG HẬU VỚI TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CAO VÀ NHIỆT HUYẾT VỚI NGHỀ NGHIỆP.

04

TRƯỜNG ĐÃ ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP DO BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH & XÃ HỘI BAN HÀNH.

05

CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP THƯỜNG NIÊN VỚI HOẠT ĐỘNG TRAO TẶNG HỌC BỔNG, QUÀ KHUYẾN HỌC CHO HS/SV HIẾU HỌC, HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN.

06

ĐƯỢC ĐẦU TƯ THƯỜNG XUYÊN MÁY MÓC VÀ TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI NHẰM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO XÃ HỘI.

07

TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG TRONG VÀ NGOÀI CHUYÊN MÔN CHO HSSV VỚI CÁC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN.

08

TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP – ĐỔI MỚI VÀ SÁNG TẠO, SẼ ĐỒNG HÀNH, DìU DẮT VÀ HỖ TRỢ CÁC BẠN KHỞI NGHIỆP ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG NGAY TỪ KHI CÁC BẠN CÒN ĐANG TRÊN GIẢNG ĐƯỜNG.

09

LUÔN LẮNG NGHE VÀ CHIA SẺ NGUYỆN VỌNG VÀ ƯỚC MUỐN CỦA CÁC BẠN, ĐỒNG THỜI GẮN KẾT VỚI PHỤ HUYNH CÓ CON EM ĐANG THEO HỌC TẠI TRƯỜNG.

10

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP RỘNG RÃI HIỆN ĐẠI THOÁNG MÁT,VÀ NHIỀU TIỆN ÍCH. CƠ SỞ CHÍNH NẰM TẠI TRUNG TÂM QUẬN 6 CÓ DIỆN TÍCH 2.7 HECTA, CƠ SỞ 2 TẠI NHÀ BÈ DIỆN TÍCH 4.6 HECTA

11

NHIỀU HỘI NHÓM VÀ CÂU LẠC BỘ GIÚP CÁC BẠN HỌC SINH/SINH VIÊN CÓ THỂ TRAO DỒI THÊM NHIỀU KỸ NĂNG BỔ ÍCH SAU NHỮNG GIỜ HỌC TẬP CHUYÊN MÔN.

12

NGÔI TRƯỜNG UY TÍN HƠN 20 NĂM KINH NGHIỆM, ĐẢM BẢO CHO CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP CŨNG NHƯ CÁC TRẢI NGHIỆP THỰC TẾ NGOÀI DOANH NGHIỆP CHO CÁC BẠN HỌC SINH/SINH VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP.

12 LÝ DO CÁC THẾ HỆ HỌC SINH/SINH VIÊN ĐÃ TIN TƯỞNG HOTEC HƠN 20 NĂM QUA

1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP ĐƯỢC ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRỞ THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG TRỌNG ĐIỂM ĐÀO TẠO NGHỀ MŨI NHỌN CỦA QUỐC GIA VÀ KHU VỰC ASEAN .

2. HỌC PHÍ CỰC THẤP THEO ĐỊNH HƯỚNG CỦA CHÍNH PHỦ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP CHO CÁC BẠN VÀ MIỄN HOÀN TOÀN 100% HỌC PHÍ TRUNG CẤP CHÍNH QUY.

Sinh-viên-HOTEC-hướng-dẫn-các-em-học-sinh-trải-nghiệm-nghề

3. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN HÙNG HẬU VỚI TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CAO VÀ NHIỆT HUYẾT VỚI NGHỀ NGHIỆP

4. TRƯỜNG ĐÃ ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP DO BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH & XÃ HỘI BAN HÀNH

5. CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP THƯỜNG NIÊN VỚI HOẠT ĐỘNG TRAO TẶNG HỌC BỔNG, QUÀ KHUYẾN HỌC CHO HS/SV HIẾU HỌC, HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

6. ĐƯỢC ĐẦU TƯ THƯỜNG XUYÊN MÁY MÓC VÀ TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI NHẰM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO XÃ HỘI

7. TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG TRONG VÀ NGOÀI CHUYÊN MÔN CHO HSSV VỚI CÁC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

8. TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP – ĐỔI MỚI VÀ SÁNG TẠO, SẼ ĐỒNG HÀNH VÀ DIỀU DẮT VÀ HỖ TRỢ CÁC BẠN KHỞI NGHIỆP ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG NGAY TỪ KHI CÁC BẠN CÒN ĐANG TRÊN GIẢNG ĐƯỜNG.

dại hội đoàn trường CĐ KTKT HCM

9. LUÔN LẮNG NGHE VÀ CHIA SẺ NGUYỆN VỌNG VÀ ƯỚC MUỐN CỦA CÁC BẠN, ĐỒNG THỜI GẮN KẾT VỚI PHỤ HUYNH CÓ CON EM ĐANG THEO HỌC TẠI TRƯỜNG.

10. MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP RỘNG RÃI HIỆN ĐẠI THOÁNG MÁT,VÀ NHIỀU TIỆN ÍCH. CƠ SỞ CHÍNH NẰM TẠI TRUNG TÂM QUẬN 6 CÓ DIỆN TÍCH 2.7 HECTA, CƠ SỞ 2 TẠI NHÀ BÈ DIỆN TÍCH 4.6 HECTA

11. NHIỀU HỘI NHÓM VÀ CÂU LẠC BỘ GIÚP CÁC BẠN HỌC SINH/SINH VIÊN CÓ THỂ TRAO DỒI THÊM NHIỀU KỸ NĂNG BỔ ÍCH SAU NHỮNG GIỜ HỌC TẬP CHUYÊN MÔN.

Sinh-viên-HOTEC-hướng-dẫn-các-em-học-sinh-trải-nghiệm-nghề

12. NGÔI TRƯỜNG UY TÍN HƠN 20 NĂM KINH NGHIỆM, ĐẢM BẢO CHO CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP CŨNG NHƯ CÁC TRẢI NGHIỆP THỰC TẾ NGOÀI DOANH NGHIỆP CHO CÁC BẠN HỌC SINH/SINH VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP.

ĐỐI TÁC CỦA TRƯỜNG

Công ty Moveo Bình Dương

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình

Công ty Cổ phần Tập đoàn Green

Công ty Cổ phần Tập đoàn TM và DV Du lịch Liên Hoa

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

Ngân hàng BIDV CN Kì Hòa

Công TY TNHH Toyota Việt Nam

Công Ty TNHH MTV Toyota Phú Mỹ Hưng

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn

Công TY Cổ Phần Đồng Tâm

Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát

Công Ty cổ Phần Quản Lí Và Khai Thác Tòa Nhà VNPT(PMC)

KHÁM PHÁ CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT - TP HỒ CHÍ MINH

Main Menu

Contact