PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 1. Tên đầy đủ của đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính
 2. Giới thiệu tóm tắt về đơn vị:

2.1. Chức năng:

Phòng Tổ chức – Hành chính là đơn vị tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, thực hiện công tác tổ chức cán bộ; công tác chính trị nội bộ; công tác liên quan đến chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động; thực hiện Công tác hành chính – tổng hợp; công tác an ninh trật tự của Nhà trường theo đúng quy định hiện hành.

2.2. Nhiệm vụ và Quyền hạn:

– Công tác tổ chức, nhân sự :

 1. a) Lập chương trình, kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của trường. Nghiên cứu tư vấn xây dựng, phát triển và sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động trong trường.
 2. b) Lập kế hoạch, quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức phù hợp yêu cầu phát triển và xây dựng trường; đề xuất: sắp xếp, điều động, tuyển dụng lao động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn trường.
 3. c) Tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng các nội dung liên quan đến quy hoạch, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc trường.
 4. d) Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự; phối hợp với các đơn vị nhận xét, đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm. Cập nhật danh sách viên chức, người lao động chuyển công tác và nghỉ hưu hàng năm.
 5. e) Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; hỗ trợ hồ sơ xin phép đi nước ngoài cho công chức, viên chức.
 6. f) Phối hợp với các đơn vị tham mưu Hiệu trưởng quyết định đề cử việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức nhà trường.

– Công tác hành chính tổng hợp

 1. a) Tổng hợp chương trình công tác; lập các biểu và báo cáo thống kê; lên lịch công tác tuần; ghi chép các cuộc họp giao ban của Ban Giám hiệu và ghi biên bản các cuộc họp cấp trường; thông tin, theo dõi tiến độ hoạt động của các đơn vị trong trường. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lãnh đạo cấp trường đi công tác.
 2. b) Giúp Hiệu trưởng điều hành mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong toàn trường theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định. Chuẩn bị các báo cáo, bài phát biểu của Hiệu trưởng theo yêu cầu.
 3. c) Tổ chức thực hiện công tác lễ tân trong các lễ hội của trường. Đầu mối giao tiếp: sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách của trường. Đảm bảo chỗ ăn, ở thuận lợi, chu đáo cho khách trong thời gian công tác tại trường.
 4. d) Thực hiện công tác tổng hợp; hành chính; văn thư, lưu trữ, tổ chức in ấn phục vụ cho các hoạt động của trường. Tiếp nhận, phân loại văn bản đi và đến; tham mưu cho Ban Giám hiệu xử lý các văn bản hành chính nhanh chóng, kịp thời. Quản lý con dấu, chữ ký theo quy định. Cấp giấy công tác, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận và các giấy xác nhận cho cán bộ công chức, viên chức.
 5. e) Quản lý và điều phối sử dụng ô tô phục vụ công tác của trường.
 6. f) Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế làm việc trong trường phù hợp với yêu cầu phát triển.

– Công tác thi đua khen thưởng, chế độ chính sách 

 1. a) Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức: đào tạo bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ; tuyển dụng, nâng ngạch viên chức; nâng bậc lương, trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn con người; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
 2. b) Phối hợp với các đơn vị có liên quan làm công tác phục vụ cho việc xét các danh hiệu, chức danh nhà giáo.
 3. c) Thường trực các Hội đồng: tuyển dụng, nâng lương, nâng ngạch, kỷ luật cán bộ công chức, thi đua, khen thưởng của trường.
 4. d) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị cán bộ công chức hàng năm và các đại hội, hội nghị của trường.

– Công tác an ninh trật tự

 1. a) Phối hợp với đơn vị có liên quan, công an, chính quyền địa phương để giải quyết các sự vụ liên quan đến công tác an ninh trật tự xảy ra trong khu vực Trường.
 2. b) Kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, tài sản ra vào cơ quan; hướng dẫn khách ra vào trường liên hệ công tác.
 3. c) Thực hiện trực 24/24 giờ, phân thành các ca trong ngày, đêm để bảo vệ an ninh chính trị – trật tự khu vực trong và khuôn viên phía ngoài trường.
 4. d) Phát hiện ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm nội quy, quy định, trộm cắp tài sản; kiểm tra đơn vị, cá nhân ra về không khoá cửa phòng làm việc, không đóng cửa sổ, phòng học để điện sáng, quạt, lập biên bản báo cáo đơn vị nhà trường đề nghị xử lý.
 5. e) Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường thực hiện các qui định của pháp luật, các văn bản pháp qui về an ninh trật tự và nội qui ra vào cổng của cơ quan.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 1. Đội ngũ nhân sự:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Email

1

Trần Thị Kim Phượng

Trưởng phòng

Phụ trách công tác chung

tranthikimphuong@hotec.edu.vn

2

Lê Thị Hiên

Phó trưởng phòng

Quản lý phần mềm nhân sự; Công tác nhân sự, chính sách chế độ

lethihien_dt@hotec.edu.vn

3

Đỗ Thị Diễm Hương

Nhân viên

Phụ trách văn thư, lưu trữ

dothidiemhuong@hotec.edu.vn

4

Nguyễn Thùy Du

Nhân viên

Phụ trách công tác hành chính tổng hợp

nguyenthuydu@hotec.edu.vn

5

Lương Như Hảo

Nhân viên

Phụ trách nhân sự, chính sách chế độ

luongnhuhao@hotec.edu.vn

6

Nguyễn Bích Ngọc

Nhân viên

Phụ trách lễ tân, khánh tiết và công tác hành chính tổng hợp

nguyenbichngoc@hotec.edu.vn

7

Nguyễn Thị Thúy

Nhân viên

Phụ trách thi đua khen thưởng

nguyenthithuy@hotec.edu.vn

8

Lưu Khánh Vân

Nhân viên

Phụ trách học tập bồi dưỡng

luukhanhvan@hotec.edu.vn

9

Công Hiện Ví

Nhân viên

Hỗ trợ công tác Đảng vụ

conghienvi@hotec.edu.vn

10

Đào Huy Hoàng

Nhân viên

Lái xe

 

11

Ngô Quốc Cang

Nhân viên

Lái xe

 

12

Nguyễn Thị Đên

Nhân viên

Phục vụ phòng họp

 

13

Đơn Hoàng Đức

Nhân viên

Bảo vệ tại cơ sở chính

 

14

Huỳnh Văn Hải

Nhân viên

Bảo vệ tại cơ sở chính

 

15

Huỳnh Văn Hiền

Nhân viên

Bảo vệ tại cơ sở chính

 

16

Nguyễn Quốc Tuấn

Nhân viên

Bảo vệ tại cơ sở chính

 

17

Nguyễn Thanh Lâm

Nhân viên

Bảo vệ tại cơ sở chính

 

18

Nguyễn Thanh Phi

Nhân viên

Bảo vệ tại cơ sở chính

 

19

Nguyễn Trường Khang

Nhân viên

Bảo vệ tại cơ sở chính

 

20

Phạm Quốc Hùng

Nhân viên

Bảo vệ tại cơ sở chính

 

21

Trần Ngọc Hải

Nhân viên

Bảo vệ tại cơ sở chính

 

22

Hoàng Anh Ngọc

Nhân viên

Bảo vệ tại cơ sở  Nhà Bè

 

23

Ngô Văn Hùng

Nhân viên

Bảo vệ tại cơ sở  Nhà Bè

 

24

Trần Vũ Hùng

Nhân viên

Bảo vệ tại cơ sở  Nhà Bè

 

          – Thông tin liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính

          + Điện thoại liên lạc: (028) 37555259

          + Email: ktkthcm@hotec.edu.vn  

 

Hình ảnh lãnh đạo phòng:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ảnh

1.      

Trần Thị Kim Phượng

Trưởng phòng

2.      

Lê Thị Hiên

Phó trưởng phòng

Main Menu

Contact