GIỚI THIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Phòng Đào tạo trực thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác hoạch định chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường; Tổ chức chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát toàn bộ công tác giảng dạy, học tập các hệ đào tạo của trường và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

  1.  Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo hàng năm. Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính trong việc bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, thực hiện định mức giờ giảng, hợp đồng giảng viên thỉnh giảng.
  2.  Phối hợp các đơn vị nghiên cứu, đề xuất Hiệu trưởng xây dựng chiến lược đào tạo, đề xuất và tổ chức mở các ngành đào tạo và phương thức đào tạo. Tổ chức, kiểm tra, giám sát việc cập nhật các chương trình đào tạo; đề cương chi tiết môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập.
  3.  Tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện công tác tuyển sinh, quy chế đào tạo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  4.  Tham mưu Ban Giám hiệu ký ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn, thực hiện các quy chế đào tạo cho các đơn vị trong trường. Quản lý, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, phương thức đào tạo, nội dung và chương trình của các hệ đào tạo của nhà trường.
  5.  Quản lý kết quả học tập của sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngừng học; lưu trữ hồ sơ đào tạo; cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội..
  6.  Tổ chức quản lý, kiểm tra theo dõi đánh giá chất lượng đào tạo qua việc thực hiện các nội quy, quy chế, lịch trình giảng dạy, thời khoá biểu của các đơn vị và cá nhân theo nội dung chương trình đào tạo đã được duyệt.
  7.  Quản lý phần mềm phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.
  8.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 Liên hệ:

+ Địa điểm: Phòng Đào tạo (B.I.9)

+ Điện thoại: (028) 38.752.779

Đội ngũ nhân sự:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Công việc phụ trách

Email

1

Lâm Văn Thi

Trưởng phòng

Phụ trách chung, trực tiếp quản lý điều hành tất cả các hoạt động của phòng

Email: lamvanthi@hotec.edu.vn

ĐT: 0903 811 583

2

Trần Kim Chi

Phó Trưởng phòng

– Phụ trách các khoa: Khoa Ngoại ngữ, Khoa Kinh tế, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Thiết kế thời trang và Chăm sóc sắc đẹp; Khoa Điện – Tự động hóa, Khoa Điện công nghiệp và dân dụng (từ bậc TC đến bậc CĐ);

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng

Email: trankimchi@hotec.edu.vn

ĐT: 0941 332 072

3

Lê Thị Thảo

Phó Trưởng phòng

-Phụ trách các khoa: Khoa Cơ khí – Ô tô, (từ bậc TC đến bậc CĐ); Khoa Cơ bản;

-Phụ trách công tác dạy văn hóa.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng

Email: lethithao@hotec.edu.vn

ĐT: 0906 98 97 17

4

Vy Thị Hồng Hà

Nhân viên

Phụ trách công tác đào tạo các khoa: Cơ bản, Công nghệ thông tin

Tiếp HSSV, xử lý học vụ cho HSSV thuộc các đơn vị phụ trách;

Email: vythihongha@hotec.edu.vn

ĐT: 0938 001 553

5

Lê Thị Minh Hải

Nhân viên

Phụ trách công tác đào tạo các khoa: Điện CN DD, Điện – Tự đông hóa

Tiếp HSSV, xử lý học vụ cho HSSV thuộc các đơn vị phụ trách;

Email: lethiminhhai@hotec.edu.vn

ĐT: 0764 164 718

6

Vũ Thanh Thảo

Nhân viên

Phụ trách công tác đào tạo các khoa: Kinh tế, Ngoại ngữ

Tiếp HSSV, xử lý học vụ cho HSSV thuộc các đơn vị phụ trách;

Email: vuthanhthao@hotec.edu.vn

ĐT: 0902 492 896

7

Trần Hoàn Mỹ Anh

Nhân viên

Phụ trách công tác đào tạo các khoa: Cơ khí – Ô tô, Thiết kế TT và CSSĐ

Tiếp HSSV, xử lý học vụ cho HSSV thuộc các đơn vị phụ trách;

Email: tranhoanmyanh@hotec.edu.vn

ĐT: 090 80 81 601

8

Đỗ Hồng Phúc

Nhân viên

Quản lý chương trình đào tạo;

Hỗ trợ công tác triển khai học văn hóa;

Email: dohongphuc@hotec.edu.vn

ĐT: 0988 928 909

9

Nguyễn Duy Anh

Nhân viên

Theo dõi, quản lý chương trình quản lý đào tạo ASC; Chương trình đào tạo Online;

Xây dựng thời khóa biểu

Email: nguyenduyanh@hotec.edu.vn

ĐT: 0764 574 921

10

Trương Thị Thu Diệu

Nhân Viên

Phụ trách công tác hành chính, văn thư lưu trữ của phòng;

Phụ trách cấp phát văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm cho HSSV;

Email: truongthithudieu@hotec.edu.vn

ĐT: 0961 673 079

Main Menu

012F0899-A92E-4B1F-A08A-19D8CA4C4C2F
Contact