Kết quả kiểm định chất lượng đào tạo năm 2021 – 2022

Tham khảo chi tiết : 

Kết quả kiểm định chi tiết QĐ-537-2021 QTMMT

Kết quả kiểm định chi tiết QĐ-536-2021-CNKTOTO

Kết quả kiểm định chi tiết QĐ-534-2021-ĐIỆNCN-DD

Kết quả kiểm định chi tiết QĐ-533-2021-CNKTCK

Kết quả kiểm định chi tiết QĐ-535-2021-CNKTCĐT 

 

Main Menu

Contact