Giới Thiệu Trung Tâm Đào Tạo Nhân Lực và Dịch Vụ

  1. Tên đầy đủ của đơn vị: Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực & Dịch vụ
  2. Giới thiệu tóm tắt về đơn vị: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các công tác liên quan đến các hoạt động liên kết đào tạo; tổ chức, thực hiện các lớp bồi dưỡng kỹ năng, các lớp ngắn hạn, sát hạch tay nghề, nâng bậc thợ, đào tạo theo địa chỉ đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và các hoạt động dịch vụ khác trong trường
  1. Tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các kỹ năng nghề nghiệp cho người học, doanh nghiệp, các trường Cao đẳng, Đại học… (cấp tín chỉ thực hành) phù hợp với nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường được các Bộ ngành có liên quan cho phép theo quy định.

2.Cung cấp nhân lực cho doanh nghiệp và các dịch vụ tổ chức và vận hành cho doanh nghiệp.

3.Tổ chức các hội thảo, các hội thi kỹ năng nghề nhằm thúc đẩy sự phát triển của các ngành.

4.Tổ chức hiệp quản triển khai các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn.

5.Thực hiện các chương trình hợp tác, giao lưu học thuật, trao đổi giáo viên, sinh viên, du học sinh.

6.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Đội ngũ nhân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn

Thông tin liên lạc

1

Huỳnh Thị Tuyết Hồng

Giám đốc

Ths Khoa học giáo dục

huynhthituyethong@hotec.edu.vn

2

Nguyễn Thị Hương

Nhân viên

Ths Văn học Việt Nam

nguyenthihuong@hotec.edu.vn

 

3

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Nhân viên

Cử nhân Quản trị kinh doanh

nguyenthiquynhhoa@hotec.edu.vn

4

Bùi Thị Ngọc Nguyên

Nhân viên

Kỹ sư Điện công nghiệp

buithingocnguyen@hotec.edu.vn

 

Hình ảnh lãnh đạo trung tâm Đào tạo NNL và DV:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ảnh

1

Huỳnh Thị Tuyết Hồng

Giám đốc

 

Hình ảnh trung tâm đào tạo Nguồn Nhân Lực và Dịch Vụ

Main Menu

Contact