BẢNG THÔNG TIN

GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT

       

 1. Tên đầy đủ của đơn vị: Phòng Quản trị Cơ sở vật chất
 2.  Giới thiệu tóm tắt về đơn vị:
 • Quyết định thành lập: Căn cứ theo quyết định số: 372/QĐ-CĐKTKT ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
 •  Chức năng – nhiệm vụ:

     Chức năng: Tham mưu Hiệu trưởng trong công tác quy hoạch, quản lý việc sử dụng cơ sở vật chất; trực tiếp quản lý việc xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, thực hiện công tác mua sắm và quản lý tài sản toàn trường.

     Nhiệm vụ: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, quản lý việc sử dụng cơ sở vật chất; trực tiếp quản lý việc xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, thực hiện công tác mua sắm và quản lý tài sản toàn trường. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

 •  Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các hạng mục sửa chữa: nhà cửa, vật kiến trúc, hệ thống điện, nước, điện thoại, internet.
 • Lập kế hoạch và triển khai công tác bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị; hệ thống điện, nước, điện thoại, internet.
 • Kịp thời khắc phục các sự cố điện, nước, điện thoại.
 • Đề xuất và triển khai thực hiện việc chăm sóc, bảo dưỡng cải tạo cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên trường.
 • Thực hiện công tác vệ sinh môi trường và phục vụ các hoạt động chung được tổ chức trong nhà trường.
 • Phối hợp các đơn vị trong trường lập kế hoạch và thực hiện mua sắm, duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị.
 • Thực hiện cung ứng vật tư, văn phòng phẩm, đồ bảo hộ lao động theo tiêu chuẩn.
 • Quản lý trên sổ sách toàn bộ tài sản nhà trường.
 • Tổ chức kiểm kê tài sản định kỳ theo năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
 • Thực hiện công tác điều chuyển, thanh lý tài sản.
 • Tư vấn mua sắm và trực tiếp quản lý hệ thống phòng cháy chữa cháy toàn trường.
 • Tham mưu Hiệu trưởng ký ban hành, sửa đổi các quy định, quy trình quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Đội ngũ nhân sự:

STTHọ và tênChức VụChuyên Môn
1Đặng Đức DũngTrưởng Phòng

– Phụ trách chung, quản lý và điều hành hoạt động của phòng QTCSVC;

– Phụ trách quản lý chung về công tác xây dựng, sửa chữa, mua sắm, đầu tư trang thiết bị;

– Phụ trách quản lý chung CSVC toàn trường;

– Phối hợp với các đơn vị triển khai xây dựng, theo dõi tiến độ thực hiện các Đề án, dự án;

– Lập kế hoạch, chương trình và triển khai các nội dung thuộc nhiệm vụ của đơn vị phục vụ hoạt động chung của trường;

2Trần Vĩnh AnPhó Trưởng Phòng

– Tham mưu thực hiện các nội dung phục vụ công tác quản lý chung của Phòng;

– Phụ trách quản lý, điều hành hoạt động tổ BDCSVC;

– Phụ trách quản lý, theo dõi công tác bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị; CSVC; PCCC phục vụ hoạt động chung của nhà trường

3Nguyễn Thị Lan EmPhó Trưởng Phòng

– Tham mưu thực hiện các nội dung phục vụ công tác quản lý chung của Phòng;

– Phụ trách công tác quản lý tài sản theo quy định;

– Phụ trách công tác quản lý, theo dõi, cung ứng văn phòng phẩm, ấn phẩm, vật tư…

– Phụ trách theo dõi tiến độ thực hiện các Dự án

4Đoàn Thị Mỹ LinhNhân viên

– Phụ trách hướng dẫn, tiếp nhận các kế hoạch, tổng hợp đề xuất của các đơn vị có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của Phòng.

– Phụ trách việc tiếp nhận, tổng hợp, cấp phát văn phòng phẩm, và hỗ trợ cấp phát vật tư thực hành

– Quản lý kho tài sản, vật tư, VPP… của trường và thực hiện công tác báo cáo số liệu liên quan theo yêu cầu;

– Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của phòng.

5Đinh Thị Ngọc AnhNhân viên

– Phụ trách  hướng dẫn, tiếp nhận các kế hoạch, tổng hợp đề xuất của các đơn vị có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của Phòng.

– Phụ trách việc tiếp nhận, tổng hợp, cấp phát vật tư thực hành, vật tư sửa chữa và lưu trữ hồ sơ có liên quan

– Phụ trách thực hiện các hồ sơ xây dựng, sửa chữa, mua sắm vật tư ,thiết bị… và thực hiện công tác lưu trữ theo quy định.

– Hỗ trợ thực hiện các báo cáo về mua sắm, sửa chữa CSVC của trường.

6Nguyễn Văn DủTổ trưởng Tổ BDCSVC

– Trực tiếp quản lý tổ bảo dưỡng cớ sở vật chất.

– Phụ trách quản lý hệ thống điện, cấp thoát nước toàn trường; vận hành, kiểm tra bảo trì hệ thống PCCC, phương tiện chữa cháy, máy phát điện, hệ thống chiếu sáng;

– Chịu trách nhiệm lắp dặt, kiểm tra, sửa chữa những hư hỏng nhỏ

7Nguyễn Minh HậuNhân viên kỹ thuật

– Chịu trách nhiệm lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa những hư hỏng nhỏ

– Phụ trách quản lý, điều chỉnh hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy chiếu

– Hỗ trợ thực hiện việc di dời, sắp xếp CSVC theo yêu cầu của Trưởng phòng;

– Hỗ trợ đóng mở cửa phòng học, giảng đường

8Lê Quang HảiNhân viên kỹ thuật

– Chịu trách nhiệm lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa những hư hỏng nhỏ

– Phụ trách quản lý, điều chỉnh hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy chiếu

– Hỗ trợ thực hiện việc di dời, sắp xếp CSVC theo yêu cầu của Trưởng phòng;

– Hỗ trợ đóng mở cửa phòng học, giảng đường

9Lê Hiền PhongNhân viên phục vụ

– Phụ trách chăm sóc và chỉnh trang cây xanh thảm cỏ, quang cảnh khu vực được phân công  

  – Thực hiện công tác quét dọn vệ sinh hàng ngày, vệ sinh định kỳ

– Chịu trách nhiệm kiểm tra, sửa chữa những hư hỏng nhỏ

– Hỗ trợ công tác sắp xếp ,di dời CSVC

10Đặng Thị HòaNhân viên phục vụ

– Thực hiện công tác quản lý đóng mở cửa phòng,

– Quét dọn vệ sinh hằng ngày, định kỳ

11Nguyễn Thị NiNhân viên phục vụ

– Thực hiện công tác quản lý đóng mở cửa phòng,

– Quét dọn vệ sinh hằng ngày, định kỳ

12Nguyễn Kim ThúyNhân viên phục vụ

– Thực hiện công tác quản lý đóng mở cửa phòng,

– Quét dọn vệ sinh hằng ngày, định kỳ

13Phan Thị TámNhân viên phục vụ

– Thực hiện công tác quản lý đóng mở cửa phòng,

– Quét dọn vệ sinh hằng ngày, định kỳ

14Lê Thị Mỹ ChiNhân viên phục vụ

– Thực hiện công tác quản lý đóng mở cửa phòng,

– Quét dọn vệ sinh hằng ngày, định kỳ

15Nguyễn Thị Nhân Nhân viên phục vụ

– Thực hiện công tác quản lý đóng mở cửa phòng,

– Quét dọn vệ sinh hằng ngày, định kỳ

16Nguyễn Thị Ngọc TrâmNhân viên phục vụ

– Thực hiện công tác quản lý đóng mở cửa phòng,

– Quét dọn vệ sinh hằng ngày, định kỳ

17Chế Lan ĐàiNhân viên phục vụ

– Thực hiện công tác quản lý đóng mở cửa phòng,

– Quét dọn vệ sinh hằng ngày, định kỳ

Hình ảnh lãnh đạo phòng :

1Đặng Đức Dũng Trưởng Phòng
2Trần Vĩnh AnPhó Trưởng Phòng
3Nguyễn Thị Lan Em Phó Trưởng Phòng

Tập thể phòng quản trị:

Main Menu

Contact