Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2022-2024

Sáng ngày 23/6/2022, Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2022-2024. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm – Phó ban Thường vụ Đảng – Phó Hiệu trưởng, đồng chí Đỗ Phan Như Nguyệt – Phó ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Thành đoàn, đồng chí Nguyễn Mạnh Linh – Cán bộ Ban Tổ chức – Kiểm tra Thành đoàn. Ngoài ra, Đại hội còn vinh dự đón tiếp các đồng chí trong Ban thư ký, Ban chấp hành Đoàn trường, Bộ trưởng Đoàn trường qua các thời kỳ, các đồng chí lãnh đạo đơn vị trong Nhà trường và các đại biểu đại diện cho toàn thể Đoàn viên của Trường đến tham dự Đại hội.

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Đoàn Chủ tịch của Đại hội

Đoàn Chủ tịch của Đại hội

Đại hội tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 -2022. Trọng trách vừa qua, Đoàn – Hội sinh viên đã hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2022 với nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Đỗ Phan Như Nguyệt - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Thành đoàn phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Đỗ Phan Như Nguyệt – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Thành đoàn phát biểu tại Đại hội

Những kết quả đạt được tại nhiệm kỳ XI, đồng thời với thế hệ thanh niên Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng và truyền tải cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống cao đẹp, lòng yêu nước, yêu quê hương trong đoàn viên, thanh niên; Quan tâm xây dựng, cố định tổ chức Đoàn trước hết là các chi đoàn để thực hiện tốt chức năng của giáo dục đoàn viên, thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm - Ban Thường vụ Đảng bộ - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm – Ban Thường vụ Đảng bộ – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Đại hội

Cùng với tinh thần và nhiệt huyết tuổi trẻ, Đoàn – Hội sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM đã phá hủy trong hoàn cảnh mới, chủ động sáng tạo và phát huy được tiềm lực của mình nhằm tạo ra điều kiện tốt nhất và đáp ứng nhu cầu của viên chức sinh viên, Hội sinh viên Trường chỉnh chỗ trong lòng sinh viên và trở thành to you news trust in sinh viên. Với sự chỉ đạo, định hướng kịp thời của các cấp lãnh đạo đã tạo ra lợi ích trong thiết kế và tổ chức các hoạt động Đoàn – Hội và phong trào sinh viên, làm tăng tính năng, đa dạng và thu hút nhiều sinh viên viên tham gia.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, Đoàn – Hội sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM cũng nêu ra những hạn chế, tồn tại và phương hướng phục vụ trong nhiệm kỳ mới. Đại hội 2 tham luận “Giải pháp nâng cao văn bản đọc trong Đoàn viên, Thanh niên Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM ”và tham khảo“ Giải pháp nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học trong Đoàn viên, Thanh niên Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật TP. HCM ”, đồng thời, được đưa ra bởi phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2022 -2024.

Đồng chí Nguyễn Lưu Minh Triết - Phó Bí thư Đoàn trường nhiệm kỳ 2020 - 2022 trình bày tham khảo “Giải pháp nâng cao văn hóa đọc trong Đoàn viên, Thanh niên Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật TP. HCM ”tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Lưu Minh Triết – Phó Bí thư Đoàn trường nhiệm kỳ 2020 – 2022 trình bày tham khảo “Giải pháp nâng cao văn hóa đọc trong Đoàn viên, Thanh niên Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật TP. HCM ”tại Đại hội

Đồng chí Lê Hà Huệ Trinh - Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Kế toán - Tài chính, Giảng viên Khoa Kế toán - Tài chính trình chiếu “Giải pháp nâng cao hoạt động Nghiên cứu khoa học trong Đoàn viên, Thanh niên Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật TP. HCM ”tại Đại hội

Đồng chí Lê Hà Huệ Trinh – Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Kế toán – Tài chính, Giảng viên Khoa Kế toán – Tài chính trình chiếu “Giải pháp nâng cao hoạt động Nghiên cứu khoa học trong Đoàn viên, Thanh niên Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật TP. HCM ”tại Đại hội

  Qua quá trình làm việc tiêu chuẩn, Đại hội bầu chọn Ban chấp hành mới bao gồm 15 đồng chí. Tại Đại hội, dưới dự giám sát của Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh và Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 – 2024 đã được bầu chọn chức danh Bí thư, Phó Bí thư và các ủy viên Thường vụ Đoàn trường. Ban chấp hành Đoàn – Hội sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật TP. HCM mới nhiệm kỳ sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được ở nhiệm kỳ cũ, tìm kiếm các giải pháp phục hồi các giới hạn; thực hiện tốt văn hóa; tìm hiểu nhu cầu của thanh niên, sinh viên để tạo ra nhiều mô hình hoạt động hiệu quả gắn với chuyên môn sinh viên; phối hợp cùng các chức năng của phòng tổ chức nhiều hoạt động, phong trào sinh viên, các khoa học nghiên cứu chương trình.

Các thành viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành mới tại Đại hội

Các thành viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành mới tại Đại hội

Các thành viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành mới tại Đại hội

Các thành viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành mới tại Đại hội

Các thành viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành mới tại Đại hội

Các thành viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành mới tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Hiệu trưởng và đồng chí Đỗ Phan Như Nguyệt - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Thành đoàn trao kỷ niệm chương và tặng hoa chúc mừng đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật TP. HCM nhiệm kỳ 2022 - 2024 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm – Ủy viên Ban Thường vụ – Phó Hiệu trưởng và đồng chí Đỗ Phan Như Nguyệt – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Thành đoàn trao kỷ niệm chương và tặng hoa chúc mừng đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật TP. HCM nhiệm kỳ 2022 – 2024 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm – Ủy viên Ban Thường vụ – Phó Hiệu trưởng và đồng chí Đỗ Phan Như Nguyệt – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Thành đoàn trao kỷ niệm chương và tặng hoa chúc mừng đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật TP. HCM nhiệm kỳ 2022 – 2024

Cũng tại Đại hội, các đại biểu bầu cử Nguyễn Ngọc Kim Phương là Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM nhiệm kỳ 2022 – 2024 và 5 đồng chí Ban Thường vụ.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự nỗ lực và tinh thần trực tiếp Đại hội. Hy vọng rằng với đội ngũ chấp hành nhiệm kỳ mới Đoàn TNCS Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM sẽ hoạt động hiệu quả hơn, tích cực hơn và đạt được nhiều thành tích trong công ty Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian sắp xếp.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đồng chí Nguyễn Ngọc Kim Phương - Phó Bí thư Đoàn Trường đại diện Tổ chức biểu khai mạc Đại hội

Đồng chí Nguyễn Ngọc Kim Phương – Phó Bí thư Đoàn Trường đại diện Tổ chức biểu khai mạc Đại hội

Lưu trữ hình ảnh tại Đại hội

Lưu trữ hình ảnh tại Đại hội

Một số tiết mục nghệ thuậtMột số tiết mục nghệ thuật

Một số tiết mục nghệ thuật

Một số tiết mục nghệ thuật

Một số tiết mục nghệ thuật

 

Main Menu

Contact