Previous
Next

Giới thiệu khoa

  1. Tên đầy đủ của đơn vị: Khoa Cơ Bản
  2. Giới thiệu tóm tắt về đơn vị:

Khoa Cơ bản Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh được sáp nhập từ khoa Các môn chung và khoa Khoa học cơ bản theo quyết định số 419/QĐ-CĐKT-KT TP.HCM ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Hiệu Trưởng trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Khoa cơ bản có 13 giảng viên cơ hữu giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh. Đội ngũ giảng viên Khoa có kinh nghiệm trong công tác giáo dục, đào tạo của nhà trường.

Khoa luôn tìm cách giải quyết mọi vấn đề liên quan đến đào tạo, giáo dục và quản lý một cách khoa học nhất. Đối với mỗi giảng viên luôn kiên định lập trường, tư tưởng theo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tu dưỡng bản thân, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn ý thức học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

  1. Mục tiêu (Đối với khoa):

Mục tiêu của Khoa là đào tạo những kiến thức cơ bản mang tính nền tảng, tạo cơ sở, điều kiện để học sinh, sinh viên tiếp cận kiến thức chuyên ngành tốt nhất.

Quản lý, tổ chức giảng dạy và biên soạn chương trình, giáo trình các môn Giáo dục chính trị, Pháp luật, Giáo dục Thể chất, Giáo dục An ninh Quốc phòng theo khung chương trình của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho tất cả các bậc học, ngành đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp

4. Giới thiệu các hệ đào tạo (Đối với khoa): Khoa Cơ Bản hiện đang đào tạo các môn học thuộc khối kiến thức chung, bao gồm Giáo dục chính trị, Pháp luật, Giáo dục Thể chất, Giáo dục An ninh Quốc phòng cho tất cả các bậc học, ngành học của nhà trường.

5. Đội ngũ nhân sự

STT Họ và tên Chức vụ Học hàm/Học vị Chuyên ngành Liên hệ
1 Lê Thị Hiền Trưởng Khoa Tiến sĩ Triết học lehien18684@gmail.com ĐT: 0908 817 317
2 Nguyễn Văn Kiên Phó Trưởng khoa Thạc sĩ Chính trị học Kienguyen.pltc@gmail.com ĐT: 0938718786
3 Nguyễn Bảo Tiến Phó Trưởng khoa Cử nhân Giáo dục QP-AN nguyenbaotien@hotec.edu.vn
4 Phạm Thị Hòa Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục Chính trị phamthihoa@hotec.edu.vn ĐT: 0938262011
5 Trần Thị  Mỹ Duyên Giảng viên Tiến sĩ Triết học ttmyduyen@hotec.edu.vn ĐT:0907 239 764
6 Hồ Nhật Hoàng Giảng viên Thạc sĩ Triết học honhathoang@hotec.edu.vn ĐT: 0398089298
7 Nguyễn Thị Thanh Huệ Giảng viên Thạc sĩ LS Đảng CSVN ntthanhhue@hotec.edu.vn ĐT:0933121081
8 Nguyễn Phú Tuấn Anh Giảng viên Cử nhân LS Việt Nam nguyenphutuananh@hotec.edu.vn ĐT: 0908110427
9 Nguyễn Thị Tâm Giảng viên Cử nhân Pháp luật nguyenthitam@hotec.edu.vn ĐT:0938159681
10 Phạm Thanh Bình Giảng viên/ Chủ tịch công đoàn Thạc sĩ Giáo dục Thể chất phamthanhbinh@hotec.edu.vn ĐT: 0908245445
11 Nguyễn Ngọc Bảo Sương Giảng viên Cử nhân Giáo dục Thể chất nguyenngocbaosuong@hotec.edu.vn
12 Phan Thị Hoa Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục QP-AN phanthihoa@hotec.edu.vn ĐT: 0938330388
13 Đinh Trực Nhân Nhân viên Cử nhân QTKD dinhtrucnhan@hotec.edu.vn

HOẠT ĐỘNG KHOA

Đang cập nhật...

HÌNH ẢNH CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA

ĐỐI TÁC CỦA KHOA

Công Ty Cổ Phần Đồng Tâm

Main Menu

Contact