Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

 1. Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
 2. Mã ngành: 6510305
 3. Trình độ đào tạo: Trình độ cao đẳng
 4. Hình thức đào tạo: Chính quy – Tín chỉ
 5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
 6. Thời gian đào tạo: 2.5 năm; 5 học kỳ
 7. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 95 tín chỉ tương đương: 2505 giờ, trong đó:

– Thời gian học lý thuyết: 470 giờ;

– Thời gian Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 2035 giờ.

 1. Giới thiệu chung

– Ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa là ngành nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật điều khiển hiện đại, kỹ thuật máy tính vào việc vận hành, điều khiển quá trình sản xuất nhằm thực hiện một công việc mà không cần niều đến sự can thiệp trực tiếp của con người..

 1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

 • Lắp đặt thiết bị, hệ thống điều khiến và tự động hóa;
 • Vận hành, bảo dưỡng hệ thống điều khiển và tự động hóa;
 • Lập trình, mô phỏng hệ thống điều khiển và tự động hóa trên máy tính;
 • Quản trị hệ thống điều khiển và tự động hóa;
 • Tư vấn dịch vụ công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa;
 • Kinh doanh dịch vụ Công nghệ Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa.

Xem chi tiết về ngành học:

Một số hình ảnh, clip về hoạt động giảng dạy:

Main Menu

Contact