1. Tên ngành: LOGISTICS
  2. Mã ngành: 6340113
  3. Trình độ đào tạo: Trình độ cao đẳng
  4. Hình thức đào tạo: Chính quy – Tín chỉ
  5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
  6. Thời gian đào tạo: 2.5 năm; 5 học kỳ
  7. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 85 tín chỉ tương đương: 2.010 giờ, trong đó:

– Thời gian học lý thuyết: 633 giờ;

– Thời gian Thực hành, thực tập, kiểm tra: 1.377 giờ.

  1. Giới thiệu chung

Chương trình Cao đẳng ngành Logistics được thiết kế để đào tạo người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức kinh doanh và sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức chung về kinh tế và tổ chức thực hiện được các hoạt động Logistics ở các doanh nghiệp; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường ngành kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế

Ngành Logistics trình độ cao đẳng là ngành, nghề đào tạo nhân lực sử dụng thành thạo các kỹ năng trong ngành Logistics như: Trình bày được quy trình cung ứng, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; thủ tục thành lập doanh nghiệp; phương pháp quản lý doanh nghiệp Logistics quy mô nhỏ; Mô tả được các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động logistics; các hoạt động bán hàng, cung ứng dịch vụ logistics; Phân tích được tác động của các yếu tố trong chuỗi cung ứng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; Thực hiện và kiểm soát qui trình xuất nhập khẩu; các phương thức vận tải; bảo hiểm và thanh toán quốc tế; công tác giao nhận hàng hóa; công tác kho bãi; hệ thống phân phối; các thủ tục khai báo, thông quan và nghĩa vụ thuế; các công việc có liên quan đến hoạt động bán các dịch vụ logistics; Tổ chức được các hoạt động logistics cho doanh nghiệp; Khai thác hệ thống thông tin logistic đáp ứng kịp thời nhu cầu của doanh nghiệp; Thương lượng và đàm phán với đối tác kinh doanh; Thực hiện được hợp tác, làm việc nhóm, có kỹ năng giao tiếp tốt với đồng nghiệp;

Người hành nghề có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau như: Nhân viên bộ phận chứng từ xuất nhập khẩu; Nhân viên bộ phận khai báo thủ tục Hải quan; Nhân viên Phòng giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; Nhân viên kinh doanh, bán hàng các dịch vụ logistics; Khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ cung ứng các dịch vụ logistics; Nhân viên Phòng điều phối vận tải tại hãng vận tải hay công ty dịch vụ logistics; Nhân viên Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu; Nhân viên bộ phận quản lý kho bãi.

Sau khi tốt nghiệp, người học có cơ hội được làm việc tại các công ty nước ngoài ở Việt Nam, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty Việt Nam, các công ty giao nhận, vận tải, kho bãi, xuất nhập khẩu và Logistics.

Để ứng dụng kiến thức Logistics trong công việc, người hành nghề phải có sức khỏe, có ngoại hình phù hơp với yêu cầu của ngành nghề; thiết bị hỗ trợ công việc như máy tính, máy in, máy chiếu… và các dụng cụ văn phòng phẩm cơ bản như giấy, sổ tay, bút, viết. Ngoài ra, người học phải biết nghiệp vụ giao nhận, kho bãi, xuất nhập khẩu và Logistics.

  1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế và các tổ chức xã hội … ở các vị trí:

– Nhân viên bộ phận chứng từ xuất nhập khẩu;

– Nhân viên bộ phận khai báo thủ tục Hải quan;

– Nhân viên Phòng giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu;

– Nhân viên kinh doanh, bán hàng các dịch vụ logistics;

– Khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ cung ứng các dịch vụ logistics.

– Nhân viên Phòng điều phối vận tải tại hãng vận tải hay công ty dịch vụ logistics;

– Nhân viên Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu;

– Nhân viên bộ phận quản lý kho bãi;

Xem chi tiết về ngành học:

Một số hình ảnh, clip  về  hoạt động giảng dạy:

Main Menu

Contact