Ngành ứng dụng phần mềm

 1. Tên ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)
 2. Mã ngành: 6480202
 3. Trình độ đào tạo: Trình độ cao đẳng
 4. Hình thức đào tạo: Chính quy – Tín chỉ
 5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
 6. Thời gian đào tạo: 2.5 năm; 5 học kỳ
 7. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 83 tín chỉ tương đương: 1815 giờ, trong đó:
– Thời gian học lý thuyết: 727 giờ; – Thời gian Thực hành, thực tập: 1088 giờ.
 1. Giới thiệu chung về ngành:

Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng là ngành, nghề được xây dựng và triển khai nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin có phẩm chất đạo đức, tư duy, có kiến thức, có phương pháp làm việc và kỹ năng thích hợp để làm việc trong lĩnh vực ứng dụng phần mềm, nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các ứng dụng của phần mềm, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong xã hội.

 1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:
 • Lập trình viên phát triển các ứng dụng thiết bị di động;
 • Quản trị viên các phần mềm ứng dụng quản lý;
 • Nhân viên thiết kế và quản trị website;
 • Nhân viên tư vấn, triển khai các ứng dụng quản lý.
Xem chi tiết về ngành học: Một số hình ảnh, clip  về  hoạt động giảng dạy:

Main Menu

Contact