Ngành tài chính ngân hàng

  1. Tên ngành: Tài chính ngân hàng
  2. Mã ngành: 6340202
  3. Trình độ đào tạo: Trình độ cao đẳng
  4. Hình thức đào tạo: Chính quy – Tín chỉ
  5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
  6. Thời gian đào tạo: 2.5 năm; 5 học kỳ
  7. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 81 tín chỉ tương đương: 1845 giờ, trong đó:

– Thời gian học lý thuyết: 635 giờ;

– Thời gian Thực hành, thực tập: 1.210 giờ.

  1. Giới thiệu chung

Chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng nhằm đào tạo các cử nhân kinh tế có hiểu biết về lĩnh vực tài chính và ngân hàng trong nền kinh tế thị trường, từ đó vận dụng các lý thuyết tài chính, ngân hàng để phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế nói chung và thực hiện các nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.

Chương trình đào tạo đưa sinh viên tiếp cận gần hơn với các nghiệp vụ ngân hàng  thông qua việc cung cấp song song kiến thức và giải quyết tình huống cụ thể, người học được trải nghiệm thực tế hoạt động tại các ngân hàng, các tổ chức tài chính. Trong quá trình học, được hướng dẫn thực hành trên chứng từ, sử dụng các công cụ để phân tích thẩm định các khoản đầu tư: dự án, chứng khoán…Ngoài ra, sinh viên còn có thể đọc và phân tích các chỉ số trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp để phục vụ cho vị trí việc làm.

Hình thức giảng dạy :

– Thực hành tại lớp học.

– Thực tập chuyên môn tại doanh nghiệp, ngân hàng.

– Biết khai thác, ứng dụng các phân mềm tin học liên quan đến ngành học.

Nội dung chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra:

– Kiến thức tin học đạt tương đương trình độ B

– Sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc (Chuẩn đầu ra Anh văn B1)

Mục tiêu hướng đến:

– Lĩnh hội nền tảng kiến thức cốt lõi để có thể đảm nhận bất kỳ các vị trí liên quan đến lĩnh vực tài chính và ngân hàng.

– Sở hữu nền tảng kiến thức và kỹ năng trong nhiều mảng cũng như thêm kỹ năng làm việc nhóm.

– Có trách nhiệm cao trong công việc, đóng góp vào thành công của tập thể.

– Truyển cảm hứng của bản thân đến mọi người xung quanh cùng đạt kết quả cao nhất trong công việc.

– Có năng lực tự học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân.

  1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại ngân hàng ở các vị trí như: Giao dịch viên, Quan hệ khách hàng, Hỗ trợ tín dụng, Chăm sóc khách hàng, Thẩm định tín dụng, Thanh toán quốc tế, Kinh doanh chứng khoán hoặc ở Bộ phận tài chính – kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Xem chi tiết về ngành học:

Một số hình ảnh, clip  về  hoạt động giảng dạy:

Main Menu

Contact