BẢNG THÔNG TIN
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM THƯ VIỆN

1. Tên đầy đủ của đơn vị: Trung tâm thư viện

2. Giới thiệu và tóm tắt đơn vị :

“Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay”.

Thư viện là trung tâm thông tin ở nhiều dạng khác nhau, tạo điều kiện cho người sử dụng tiếp cận nhanh chóng đến tri thức. Đọc sách là cách học tốt nhất và không có cách giải trí nào rẻ hơn đọc sách, cũng không có sự thú vị nào bền lâu hơn việc đọc sách. Đọc sách ngoài tác dụng giải trí lành mạnh còn giúp mỗi chúng ta hoàn thiện nhân cách của chính mình. Sách giáo dục cho mỗi chúng ta biết yêu thương, quý trọng, đoàn kết với mọi người, biết nói lời hay, làm việc tốt.

+ CHỨC NĂNG:

Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật.

+ NHIỆM VỤ:

– Thu thập, bổ sung – trao đổi, phân tích – xử lí tài liệu và dùng tin.

– Tổ chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản kho tư liệu bao gồm tất cả các loại hình ấn phẩm và vật mang tin.

– Xây dựng hệ thống tra cứu tìm kiếm thông tin thích hợp giúp Người dùng khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả các tài liệu của Trung tâm.

– Nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu khoa học và kỹ thuật mới vào xử lí và phục vụ thông tin tại thư viện.

Đội ngũ quản lí trung tâm thư viện

STT

Họ và Tên

Chức Vụ

Chuyên môn

Email

Ghi chú

1Đỗ Đăng Nguyệt HằngGiám ĐốcThs. Hệ Thống Thông Tindodangnguyethang@hotec.edu.vn 
2Trần Võ Phương ThảoNhân Viên

 CN. Tài chính ngân hàng

tranvophuongthao@hotec.edu.vn

 
3Lưu Quý PhúcNhân Viên Ths.Hệ thống thông tin

luuquyphuc@hotec.edu.vn

 
4Mộng Triệu ThắngNhân ViênCN.Công nghệ thông tinmongtrieuthang@hotec.edu.vn 

Hình Ảnh Tập Thể Đơn Vị:

Hoạt Động Trung Tâm Thư Viện

Main Menu

Contact