12 NGÀNH CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

Xét tuyển theo điểm trung bình chung học tập, của học bạ lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 hoặc cả năm lớp 12 theo chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi ngành
STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LƯU ĐỒ ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA
1
KẾ TOÁN
6340301
2
CÔNG NGHỆ MAY
6540205
3
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
6480201
4
THIẾT KẾ TRANG WEB
6480214
5
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)
6480202
6
MAY THỜI TRANG
5520117
7
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ - ĐIỆN TỬ
5510304
8
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
6340201
9
BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA Ô - TÔ
6510202
10
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
6510201
11
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
6510303
12
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ , TRUYỀN THÔNG
5480205
CHI TIẾT

Shop By Departments

012F0899-A92E-4B1F-A08A-19D8CA4C4C2F
Contact