13 NGÀNH CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP

Xét tuyển, người học có bằng trung cấp cùng ngành, nghề dự tuyển và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương,  hoặc đảm bảo đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định.
STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LƯU ĐỒ ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA
1
KẾ TOÁN
6340301
2
CÔNG NGHỆ MAY
6540204
3
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
6480201
4
THIẾT KẾ TRANG WEB
6480214
5
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)
6480202
6
MAY THỜI TRANG
6540205
7
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ
6510304
8
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
6340201
9
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ
6510202
10
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
6510201
11
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
6510303
12
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG
6510312
CHI TIẾT
13
CHĂM SÓC SẮC ĐẸP
6810404
CHI TIẾT
CHI TIẾT
CHI TIẾT

Main Menu

Contact