Điểm thi tốt nghiệp lần 2 năm học 2021-2022

Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tp. HCM thông báo điểm thi Tốt nghiệp lần 2 năm học 2021-2022:(đính kèm file)

Điểm thi môn Chính trị:Ket qua thi Chinh tri

Điểm thi môn Văn hoá:Ket qua thi Van hoa

Điểm thi Đồ án tốt nghiệp nghề CN May và Thời trang:Ket qua thi Do an tot nghiep nghe CN May va TT

Điểm thi Lý thuyết nghề Bảo trì và sửa chửa Oto:Ket qua thi Ly thuyet nghe Bao tri va sua chua o to

Điểm thi Lý thuyết nghề CN May và Thời trang:Ket qua thi Ly thuyet nghe CN May va TT

Điểm thi Lý thuyết nghề CNKT cơ điện tử:Ket qua thi Ly thuyet nghe CNKT Co dien tu

Điểm thi Lý thuyết nghề CNKT điện tử viễn thông:Ket qua thi Ly thuyet nghe CNKT DTVT

Điểm thi Lý thuyết nghề CNKT nhiệt:Ket qua thi Ly thuyet nghe CNKT Nhiet

Điểm thi Lý thuyết nghề cơ khí chế tạo:Ket qua thi Ly thuyet nghe Co khi che tao Ket qua thi Ly thuyet nghe Co khi che tạo K17

Điểm thi Lý thuyết nghề điện công nghiệp và dân dụng:Ket qua thi Ly thuyet nghe Dien CN va DD Ket qua thi Ly thuyet nghe Dien tu dan dung

Điểm thi Lý thuyết nghề kế toán doanh nghiệp:Ket qua thi Ly thuyet nghe Ke toan doanh nghiep

Điểm thi Lý thuyết nghề quản trị mạng máy tính:Ket qua thi Ly thuyet nghe Quan tri mang MT

Điểm thi Lý thuyết nghề thiết kế và quản lý website:Ket qua thi Ly thuyet nghe Thiet ke va quan ly Website

Điểm thi Lý thuyết nghề tin học ứng dụng:Ket qua thi Ly thuyet nghe Tin hoc ung dung

Điểm thi Lý thuyết nghề tài chính doanh nghiệp:Ket qua thi Ly thuyet ngheTai chinh doanh nghiep

Điểm thi Thực hành nghề bảo trì và sửa chữa Oto:Ket qua thi Thuc hanh nghe Bao tri va sua chua o to

Điểm thi Thực hành nghề CN may và thời trang:Ket qua thi Thuc hanh nghe CN May va TT

Điểm thi Thực hành nghề CNKT cơ điện tử:Ket qua thi Thuc hanh nghe CNKT Co dien tu

Điểm thi Thực hành nghề CNKT điện tử viễn thông:Ket qua thi Thuc hanh nghe CNKT DTVT

Điểm thi Thực hành nghề CNKT nhiệt:Ket qua thi Thuc hanh nghe CNKT Nhiet

Điểm thi Thực hành nghề cơ khí chế tạo:Ket qua thi Thuc hanh nghe Co khi che tao

Điểm thi Thực hành nghề điện công nghiệp và dân dụng: Ket qua thi Thuc hanh nghe Dien CN va DD

Điểm thi Thực hành nghề điện tử dân dụng: Ket qua thi Thuc hanh nghe Dien tu dan dung

Điểm thi Thực hành nghề kế toán doanh nghiệp: Ket qua thi Thuc hanh nghe Ke toan doanh nghiep

Điểm thi Thực hành nghề quản trị mạng máy tính Ket qua thi Thuc hanh nghe Quan tri mang MT

Điểm thi Thực hành nghề thiết kế và quản lý website: Ket qua thi Thuc hanh nghe Thiet ke va quan ly Website

Điểm thi Thực hành nghề tin học ứng dụng: Ket qua thi Thuc hanh nghe Tin hoc ung dung

Điểm thi Thực hành nghề tài chính doanh nghiệp: Ket qua thi Thuc hanh ngheTai chinh doanh nghiep

Main Menu

Contact