Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

          Ngày 17 tháng 01 năm 2023,  Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOTEC) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự Hội nghị, Nhà trường vinh dự tiếp đón đồng chí Nguyễn Huỳnh Long – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Tô Hồng Dũng – đại diện Văn phòng Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía Nhà trường có sự hiện diện của đồng chí Khê Văn Mạnh – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng và các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Chi bộ và đặc biệt là sự tham dự của các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh Hội nghị

        Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo dự thảo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đánh giá chung về công tác Đảng năm 2022, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy nhận định: Năm 2022, thực hiện các nghị quyết của cấp ủy cấp trên, nghị quyết nhiệm vụ trọng tâm năm học, căn cứ tình hình bối cảnh thực tiễn, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong trường triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu trong năm 2022. Công tác chính trị tư tưởng, chuyển đổi số, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, công tác quản lý học sinh sinh viên, công tác tổ chức và thi đua, khen thưởng, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng chống tệ nạn xã hội, công tác xây dựng cơ sở vật chất, cải thiện chăm lo đời sống và công tác tài chính được tổ chức thực hiện có kế hoạch, hiệu quả. Nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Sở, Ngành giao. Nội bộ ổn định, đoàn kết; quy mô, vị thế và chất lượng đào tạo của nhà trường ngày càng được khẳng định, nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường
báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Đồng chí Hồ Văn Nhát – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường
trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Khê Văn Mạnh – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng ghi nhận những kết quả Đảng bộ Nhà trường đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm qua, đồng thời quán triệt và chỉ đạo toàn Đảng bộ phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng năm 2023.

Đồng chí Khê Văn Mạnh – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu quán triệt
một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ nhà trường tập trung thực hiện trong năm 2023

Đồng chí Nguyễn Huỳnh Long – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Main Menu

Contact