Lễ kết nạp đảng viên Chi bộ 2 Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Hòa trong không khí sôi nổi chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), sáng 19/5/2023, Chi bộ 2 trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp và trao quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú: đồng chí Trần Vĩnh Thường.

Quang cảnh buổi Lễ kết nạp Đảng viên

Trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung lãnh tụ, đảng viên mới được kết nạp đã tuyên thệ thể hiện rõ quyết tâm, quan điểm tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực.

Đồng chí Trần Vĩnh Thường tuyên thệ trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung lãnh tụ

Trong Lễ kết nạp, đồng chí Khê Văn Mạnh – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chúc mừng đảng viên mới, đồng thời, chỉ đạo các đồng chí là cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết một lòng, hăng hái tích cực trong công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng.

Đồng chí Khê Văn Mạnh – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo trong buổi Lễ kết nạp Đảng viên

Cũng trong buổi Lễ kết nạp, đồng chí bí thư chi bộ giao nhiệm vụ và phân công đảng viên tiếp tục hỗ trợ, bồi dưỡng để đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành trước khi trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ kết nạp đã được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng nghi thức, trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng.

Đồng chí Khê Văn Mạnh – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường trao quyết định và chúc mừng đồng chí đảng viên mới kết nạp

Các đồng chí BCH Đảng bộ Trường tặng hoa chúc mừng đồng chí đảng viên mới

Chi bộ 1 tặng hoa chúc mừng đồng chí đảng viên mới kết nạp

Chi bộ 2 tặng hoa chúc mừng đồng chí đảng viên mới kết nạp

Chi bộ 3 tặng hoa chúc mừng đồng chí đảng viên mới kết nạp

Chi bộ 4 tặng hoa chúc mừng đồng chí đảng viên mới kết nạp

Chi bộ 5 tặng hoa chúc mừng đồng chí đảng viên mới kết nạp

Chi bộ 6 tặng hoa chúc mừng đồng chí đảng viên mới kết nạp

 

 

 

Main Menu

Contact