Lễ ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội trong trường học năm học 2023 – 2024

Thực hiện Quy chế phối hợp số 156/QCPH-GDĐT-CATP ngày 10 tháng 11 năm 2021 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Công an Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố;

Nhằm tổng kết công tác thực hiện đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội trong trường học năm học 2022 – 2023, qua đó tiếp tục triển khai công tác phối hợp, sáng ngày 07/12/2023, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM cùng với Ban Chỉ huy Công an Phường 11, Quận 6 đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội trong trường học năm học 2023 – 2024. Lễ ký kết có sự tham dự của Ban Giám hiệu, Ban Chỉ huy Công an Phường 11, Quận 6 cùng Lãnh đạo một số đơn vị và sinh viên trong Nhà trường.

Quang cảnh của Lễ ký kết

Thầy Phan Thanh Tòng – Trưởng Phòng Quản lý HSSV báo cáo Tổng kết công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội năm học 2022 – 2023 và phương hướng phối hợp năm học 2023 – 2024
giữa Trường Cao đẳng Kinh
tế – Kỹ thuật TP. HCM và Công an Phường 11, Quận 6

Với mục đích phối hợp để bảo vệ ANTT và phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra liên quan đến ANTT khu vực trong và ngoài trường học; góp phần thực hiện có hiệu quả trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị. Để đạt được mục đích đề ra, đại diện hai bên, Trung tá Hồ Trung Giang – Trưởng Công an Phường 11, Quận 6 và Thầy Khê Văn Mạnh – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường đã thống nhất cùng ký vào Bản quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội năm học 2023 – 2024 với các nội dung chính:

– Phòng ngừa, đấu tranh với mọi biểu hiện, hoạt động gây mất an ninh, trật tự trong trường; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xử lý kịp thời các vấn đề về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội có liên quan đến cán bộ, nhà giáo và người học.

– Phối hợp tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật; phổ biến các âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm cho cán bộ, nhà giáo và người học.

– Thường xuyên trao đổi thông tin tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự giữa Nhà trường và Công an Phường 11, Quận 6.

Thầy Khê Văn Mạnh – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường
và Trung tá Hồ Trung Giang
– Trưởng Công an Phường 11, Quận 6
cùng ký vào Bản quy chế phối hợp

Thầy Khê Văn Mạnh – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường
tặng quà tri ân những đóng góp của Công an Phường 11, Quận 6
trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội năm học vừa qua

Chụp hình lưu niệm tại Lễ ký kết

Main Menu

Contact