Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ Nhà giáo giảng dạy Giáo dục chính trị tại các Trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Công văn số 1542/TCGDNN-NG ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ Giảng viên, Giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên. Nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ quản lý, nhà giáo giảng dạy bộ môn Giáo dục Chính trị phù hợp với thực tiễn và tình hình mới. Sáng ngày 08/9/2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. HCM đã tổ chức Lễ Khai mạc “Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ Nhà giáo giảng dạy Giáo dục chính trị tại các Trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”. Tham dự Lễ Khai mạc về phía Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. HCM có sự hiện diện của Ông Đặng Minh Sự – Trưởng Phòng Giáo dục nghề nghiệp; Bà Lương Thị Thùy Linh – Phó Trưởng phòng Tuyên truyền & Nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành Ủy TP. HCM – Báo cáo viên tập huấn; Về phía Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh có Thầy Khê Văn Mạnh – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng; Cô Phạm Ngọc Diễm – Phó Hiệu trưởng cùng đông đủ Quý Thầy, Cô là Cán bộ, Nhà giáo giảng dạy Giáo dục Chính trị tại các Trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn Thành phố.

Quang cảnh của Lớp bồi dưỡng

      Lớp Bồi dưỡng diễn ra trong 1,5 ngày (1 ngày 08/9/2022 và buổi sáng ngày 09/9/2022) với nội dung học tập gồm các chuyên đề sau:

  • Những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;
  • Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2031;
  • Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025;
  • Những vấn đề kinh tế – xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin về tình hình thế giới và trong nước nổi bật trong sáu tháng đầu năm 2022;
  • Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Đặng Minh Sự – Trưởng Phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội TP. HCM phát biểu chỉ đạo tại Lớp bồi dưỡng

 

Bà Lương Thị Thùy Linh – Phó Trưởng phòng Tuyên truyền & Nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành Ủy TP. HCM giảng dạy tại Lớp bồi dưỡng


Ông Đặng Minh Sự – Trưởng Phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội TP. HCM tặng hoa cảm ơn đến Bà Lương Thị Thùy Linh – Phó Trưởng phòng Tuyên truyền & Nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành Ủy TP. HCM, Báo cáo viên tại Lớp bồi dưỡng

Main Menu

Contact