Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII

Thực hiện Công văn 320-CV/ĐU ngày 16/8/2022 của Đảng ủy Sở Giáo dục & Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII.

Sáng ngày 27/8/2022, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM đã tổ chức Lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022: Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII. Đây là đợt bồi dưỡng chính trị hằng năm có ý nghĩa quan trọng và mang tính thiết thực nhằm giúp cho đội ngũ Cán bộ, Đảng viên, Giảng viên và Nhân viên của Trường nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII; đồng thời triển khai nghiên cứu, học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; từ đó chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện để cụ thể hóa Nghị quyết phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị; giúp các Thầy, Cô vận dụng sáng tạo, linh hoạt các kiến thức đã học vào thực tiễn, công tác quản lý và giảng dạy, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Ngành Giáo dục Thành phố trong tình hình mới. Về dự và triển khai nội dung tập huấn, Nhà trường hân hạnh đón tiếp Đồng chí Nguyễn Tăng Minh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11; Về phía Trường có sự hiện diện của Cô Phạm Ngọc Diễm – Phó Hiệu trưởng và các Đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể Cán bộ, Giảng viên, Nhân viên.

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022

 Tại Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022, đội ngũ Cán bộ, Đảng viên, Giảng viên và Nhân viên của Trường được quán triệt các chuyên đề gồm:

– Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”;

– Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

– Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”;

– Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”;

– Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”;

– Triển khai nghiên cứu, học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Nguyễn Tăng Minh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11 triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII và tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

     Lớp Bồi dưỡng diễn ra thành công tốt đẹp, Quý Thầy, Cô tham dự học tập một cách nghiêm túc, chủ động lĩnh hội đầy đủ các nội dung của chuyên đề và tích cực tự nghiên cứu tài liệu.

Cô Phạm Ngọc Diễm – Phó Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa tri ân đến Đồng chí Nguyễn Tăng Minh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11 tại Lớp bồi dưỡng

Main Menu

Contact