Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

. Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 1. Mã ngành: 6510304
 2. Trình độ đào tạo: Trình độ cao đẳng
 3. Hình thức đào tạo: Chính quy – Tín chỉ
 4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
 5. Thời gian đào tạo: 2.5 năm; 5 học kỳ
 6. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 95 tín chỉ tương đương: 2400 giờ, trong đó:

– Thời gian học lý thuyết: 723 giờ;

– Thời gian Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1677 giờ.

 1. Giới thiệu chung

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử  là sự kết hợp của kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện tử và kỹ thuật máy tính.

Cơ điện tử là ngành khoa học tổng hợp nhằm phát triển tối đa tư duy hệ thống trong thiết kế và phát triển sản phẩm để tạo ra những sản phẩm mới có những tính năng vượt trội. Robot chính là một sản phẩm tiêu biểu của ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử.

 1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

 • Vận hành hệ thống cơ điện tử;
 • Gia công chi tiết cơ khí;
 • Lắp đặt thủy lực, khí nén trong hệ thống cơ điện tử;
 • Lắp đặt điện, điện tử trong hệ thống cơ điện tử;
 • Lắp đặt cơ khí trong hệ thống cơ điện tử;
 • Lập trình và giám sát hệ thống cơ điện tử;
 • Bảo trì hệ thống cơ điện tử;
 • Nâng cấp hệ thống cơ điện tử;
 • Thiết kế sản phẩm cơ điện tử.

Xem chi tiết về ngành học:

Một số hình ảnh, clip  về  hoạt động giảng dạy:

 

Main Menu

Contact