Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

  1. Tên ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ
  2. Mã ngành: 6510202
  3. Trình độ đào tạo: Trình độ cao đẳng
  4. Hình thức đào tạo: Chính quy – Tín chỉ
  5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
  6. Thời gian đào tạo: 2.5 năm; 5 học kỳ
  7. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 102 tín chỉ tương đương: 2.580 giờ, trong đó:

– Thời gian học lý thuyết: 726 giờ;

– Thời gian Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.854 giờ.

  1. Giới thiệu chung

Công nghệ kỹ thuật ô tô trình độ cao đẳng là ngành, nghề có phạm vi rộng, thực hiện nhiều công việc khác nhau trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô. Nhiệm vụ chủ yếu của ngành, nghề là vận dụng kiến thức và kỹ năng vào giải quyết các vấn đề chính yếu của kỹ thuật ô tô, dây chuyền lắp ráp sản xuất ô tô, giám định đánh giá tình trạng kỹ thuật xe, tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực ô tô và ngành gần như máy động lực. Đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

  1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

– Kỹ thuật viên bảo dưỡng, sửa chữa ô tô tại các đại lý, xưởng dịch vụ ô tô;

– Kỹ thuật viên bảo dưỡng, sửa chữa khung, vỏ ô tô tại các đại lý, xưởng dịch vụ ô tô;

– Kỹ thuật viên kho phụ tùng, vật tư ô tô;

– Kỹ thuật viên tại nhà máy lắp ráp ô tô, máy động lực;

– Chuyên viên kỹ thuật của công ty cung cấp sơn;

– Chuyên viên kỹ thuật của các công ty cung cấp mô hình, trang thiết bị ngành ô tô;

– Nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý, xưởng dịch vụ;

– Nhân viên bảo hiểm, giám định xe tại các công ty bảo hiểm xe ô tô;

– Chuyên viên kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm.

Xem chi tiết về ngành học:

Một số hình ảnh, clip  về  hoạt động giảng dạy:

 

Main Menu

Contact