Ngành Công nghệ may

NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY

 1. Tên ngành: Công nghệ may
 2. Mã ngành: 6540204
 3. Trình độ đào tạo: Trình độ cao đẳng
 4. Hình thức đào tạo: Chính quy – Tín chỉ
 5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
 6. Thời gian đào tạo: 2.5 năm; 5 học kỳ
 7. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 87 tín chỉ, tương đương: 2475 giờ, trong đó:

–  Thời gian học lý thuyết: 611 giờ;

–  Thời gian Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1785 giờ.

 1. Giới thiệu chung

Ngành Công nghệ may trình độ cao đẳng là ngành đáp ứng nhu cầu may mặc của con người với những sản phẩm đa dạng được thực hiện từ quá trình nghiên cứu thiết kế mẫu sản xuất, cắt, may, hoàn thiện… thông qua hệ thống tổ chức quản lý sản xuất theo dây chuyền công nghiệp, đảm bảo về tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm.

Người học ngành Công nghệ may có thể trực tiếp làm các vị trí trong doanh nghiệp từ xây dựng tài liệu kỹ thuật, may mẫu, triển khai sản xuất, tham gia hoặc điều hành các công đoạn may dây chuyền, kiểm tra chất lượng toàn diện nhằm đảm bảo về tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm.

Ngành Công nghệ may được thực hiện trong điều kiện môi trường chuyên nghiệp với trang thiết bị máy móc hiện đại như: máy may điện tử, máy ép mex công nghiệp, phần mềm thiết kế, nhảy mẫu, giác sơ đồ… đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu khắt khe của thị trường.

 1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

– Thiết kế mẫu sản xuất;

– Xây dựng tài liệu kỹ thuật;

– May mẫu;

– Giác sơ đồ;

– Thiết kế dây chuyền sản xuất;

– Triển khai sản xuất;

– May dây chuyền;

– Kiểm tra chất lượng;

– Quản lý tổ sản xuất;

– Có thể làm cán bộ giảng dạy trong các trường trung cấp về đào tạo nghề chuyên ngành may

Xem chi tiết về ngành học:

 1. Chương trình đào tạo: Chi tiết
 2. Chuẩn đầu ra: Chi tiết
 3. Lưu đồ đào tạo: Chi tiết

Một số hình ảnh, clip về hoạt động giảng dạy:

Main Menu

Contact