Ngành bảo trì và sửa chữa khung vỏ ô tô

 1. Tên ngành: BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA KHUNG, VỎ Ô TÔ
 2. Mã ngành: 5520160
 3. Trình độ đào tạo: Trình độ Trung cấp
 4. Hình thức đào tạo: Chính quy – Tín chỉ
 5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương
 6. Thời gian đào tạo: 2.0 năm; 4 học kỳ
 7. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 65 tín chỉ tương đương: 1635 giờ, trong đó:

– Thời gian học lý thuyết: 379 giờ;

– Thời gian Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1194 giờ.

 1. Giới thiệu chung

Bảo trì và sửa chữa Khung, vỏ ô tô trình độ Trung cấp là ngành, nghề có phạm vi rộng, thực hiện nhiều công việc khác nhau trong lĩnh vực kỹ thuật sửa chữa khung, vỏ ô tô. Nhiệm vụ chủ yếu của ngành, nghề là vận dụng kiến thức và kỹ năng vào giải quyết các vấn đề chính yếu của kỹ thuật khung, vỏ ô tô như kỹ thuật viên chăm sóc, làm đẹp xe, kỹ thuật viên sửa chữa khung, vỏ ô tô, chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật công ty cung cấp thiết bị ngành sửa chữa thân xe, chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật các công ty cung cấp sơn.  Đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

 1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

– Kỹ thuật viên chăm sóc và làm đẹp xe (Detaling);

– Kỹ thuật viên sửa chữa khung, vỏ ô tô;

– Chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật của các công ty cung cấp thiết bị, vật tư ngành sửa chữa thân xe;

– Chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật của công ty cung cấp sơn.

Xem chi tiết về ngành học:

 1. Chương trình đào tạo: Chi tiết
 2. Chuẩn đầu ra: Chi tiết
 3. Lưu đồ đào tạo: Chi tiết

Một số hình ảnh, clip  về  hoạt động giảng dạy:

 

Main Menu

Contact