Ngành Ngôn ngữ Anh

Tên ngành: TIẾNG ANH

 • Mã ngành: 6220206
 • Trình độ đào tạo: Trình độ cao đẳng
 • Hình thức đào tạo: Chính quy – Tín chỉ
 • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
 • Thời gian đào tạo: 2.5 năm; 5 học kỳ
 • Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 85 tín chỉ tương đương: 2040 giờ, trong đó:

– Thời gian học lý thuyết: 562 giờ;

– Thời gian Thực hành, thực tập: 1478 giờ.

 1. Giới thiệu chung

Chương trình cao đẳng Tiếng Anh nhằm đào tạo cử nhân cao đẳng Tiếng Anh có phẩm chất đạo đức, kiến thức, và năng lực tiếng Anh hoạt động trong môi trường kinh doanh, kinh tế gắn với công việc hành chính – văn phòng, biên dịch, học vụ tại các cơ sở đào tạo Tiếng Anh, công ty, xí nghiệp, ngân hàng có yếu tố hoặc nhu cầu tiếp xúc với nước ngoài sử dụng tiếng Anh.

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức về ngôn ngữ Anh, văn hóa – văn minh, xã hội Anh – Mỹ; đạt được các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở mức độ tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội; có kiên thức chuyên môn về thương mại đủ để phát triển trong lĩnh vực kinh doanh; có năng lực trong đàm thoại, soạn thảo và trả lời các thư từ, email thương mại bằng Tiếng Anh; biên dịch tài liệu, hồ sơ; tổ chức và hỗ trợ chuyển ngữ trực tiếp và gián tiếp trong các cuộc họp, hội thảo, sự kiện; sử dụng Tiếng Anh để chăm sóc, giao tiếp, thuyết trình và thương lượng với khách hàng và giải quyết các tình huống phát sinh trong công việc.

 1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành tiếng Anh của trường có thể làm việc tại các công ty nước ngoài ở Việt Nam, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty Việt Nam có sử dụng Tiếng Anh, các công ty ở nước ngoài có nhu cầu tuyển dụng nhân sự toàn cầu; các công ty giáo dục, các trường học, các trung tâm ngoại ngữ, các trung tâm cung cấp dịch vụ tư vấn du học và dịch thuật; các công ty có bộ phận dịch vụ khách hàng, hành chính, nhân sự, quảng cáo, có sử dụng Tiếng Anh.

Cựu sinh viên Khoa Ngoại ngữ đang làm việc sau khi tốt nghiệp

Xem chi tiết về ngành học:

 1. Chương trình đào tạo: Chi tiết
 2. Chuẩn đầu ra: Chi tiết
 3. Lưu đồ đào tạo: Chi tiết

Một số hình ảnh về hoạt động giảng dạy:

 • Các giờ học ngành tiếng Anh

 • Câu lạc bộ tiếng Anh

Dã ngoại (fieldtrip)

 • Câu lạc bộ tiếng Hàn

 • Hướng nghiệp (Job orientation)

Shop By Departments

Contact