Ngành thiết kế trang web

 1. Tên ngành: THIẾT KẾ TRANG WEB
 2. Mã ngành: 6480214
 3. Trình độ đào tạo: Trình độ cao đẳng
 4. Hình thức đào tạo: Chính quy – Tín chỉ
 5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
 6. Thời gian đào tạo: 2.5 năm; 5 học kỳ
 7. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 92 tín chỉ tương đương: 2655 giờ, trong đó:

– Thời gian học lý thuyết: 482 giờ;

– Thời gian Thực hành, thực tập: 2173 giờ.

 1. Giới thiệu chung về ngành:

Thiết kế trang web trình độ cao đẳng là ngành, nghề xây dựng và phát triển ứng dụng web; thiết kế web chạy trên nền tảng internet và intranet.

Thiết kế trang web trình độ cao đẳng đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Người làm nghề Thiết kế trang web thực hiện các công việc: thiết kế độ hoạ web, thiết kế giao diện web, lập trình giao diện web, phát triển ứng dụng web, kiểm thử ứng dụng web và quản trị website.

 1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

 • Thiết kế đồ hoạ web;
 • Thiết kế và lập trình giao diện web;
 • Phát triển ứng dụng web;
 • Quản trị web;
 • Kiểm nghiệm ứng dụng web.

Xem chi tiết về ngành học:

Một số hình ảnh, clip về hoạt động giảng dạy:

Main Menu

Contact