Ngành Quản trị khách sạn

  1. Tên ngành: Quản trị Khách sạn
  2. Mã ngành: 6810201
  3. Trình độ đào tạo: Trình độ cao đẳng
  4. Hình thức đào tạo: Chính quy – Tín chỉ
  5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
  6. Thời gian đào tạo: 2.5 năm; 5 học kỳ
  7. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 84 tín chỉ tương đương: 2055 giờ, trong đó:

– Thời gian học lý thuyết: 622 giờ;

– Thời gian Thực hành, thực tập: 1433 giờ.

  1. Giới thiệu chung

Chương trình đào tạo Cao đẳng ngành “Quản trị Khách sạn” nhằm trang bị cho người học có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành về các nghiệp vụ cơ bản của khách sạn như: lễ tân, buồng,  phục vụ hội nghị hội thảo…;

Bên cạnh kiến thức, kỹ năng chung và chuyên sâu, chương trình đào tạo còn trang bị cho người học đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, phong cách chuyên nghiệp và sức khỏe tốt;

Người học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn sẽ được trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các công việc thuộc về lĩnh vực nhà hàng khách sạn, resort hoặc quản lý trong các loại hình nhà hàng khách sạn;có năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công việc. Bên cạnh đó người học có khả năng cập nhật những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.

  1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

– Quản lý hoặc chuyên viên các bộ phận lễ tân tiền sảnh;

– Quản lý hoặc chuyên viên bộ phận buồng/phòng;

– Quản lý hoặc chuyên viên tại các đơn vị tổ chức dịch vụ du lịch, giải trí.

– Quản lý hoặc chuyên viên tại các doanh nghiệp tổ chức sự kiện.

– Quản lý hoặc chuyên viên bộ phận nhân sự, tài chính-kế toán, kinh doanh doanh- tiếp thị, hành chính, nhân lực, marketing… tại các  khu nghỉ dưỡng, khu du lịch…;

– Cán bộ điều hành, tiếp thị, nhân sự, tài chính tại các cơ quan nghiên cứu, kinh doanh du lịch trong và ngoài nước;

Xem chi tiết về ngành học:

Một số hình ảnh, clip  về  hoạt động giảng dạy:

 

Main Menu

Contact