Ngành Quản lí siêu thị

  1. Tên ngành: Quản lý Siêu thị
  2. Mã ngành: 6340443
  3. Trình độ đào tạo: Trình độ cao đẳng
  4. Hình thức đào tạo: Chính quy – Tín chỉ
  5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
  6. Thời gian đào tạo: 2.5 năm; 5 học kỳ
  7. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 88 tín chỉ tương đương: 1995 giờ, trong đó:

– Thời gian học lý thuyết: 697 giờ;

– Thời gian Thực hành, thực tập: 1298 giờ.

  1. Giới thiệu chung

Quản lý siêu thị là ngành học đào tạo nhân viên hay nhà quản lý bán hàng siêu thị chuyên nghiệp với đầy đủ kỹ năng cần thiết làm việc trong các hệ thống các cửa hàng, siêu thị và các trung tâm thương mại.

Chương trình đào tạo ngành Quản lý siêu thị được thiết kế để đào tạo người lao động có đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội, có tư duy logic. Tham gia thực hiện các công việc như: dự báo và tính toán giá cả, trưng bày hàng hóa, vận hành kho, tham gia tuyển dụng và đào tạo các nhóm kinh doanh, tiến hành những hoạt động và cung cấp dịch vụ, thực hiện các hoạt động thu hút, đón tiếp khách hàng, chăm sóc khách hàng và giữ chân khách hàng trở thành khách hàng thân thiết.

Người học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Quản lý siêu thị sẽ được trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các công việc thuộc về lĩnh vực siêu thị có năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công việc.

Sau khi tốt nghiệp, người học có năng lực tự học, cập nhật những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo

  1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

— Nhân viên bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ, siêu thị, trung tâm thương mại cũng như các doanh nghiệp thương mại dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế.

– Quản lý bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ, siêu thị, trung tâm thương mại cũng như các doanh nghiệp thương mại dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế.

Xem chi tiết về ngành học:

Một số hình ảnh, clip  về  hoạt động giảng dạy:

Main Menu

Contact