NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

1. Tên ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN …………………….

2. Mã ngành: 6480201……………………..

3. Trình độ đào tạo: Trình độ cao đẳng

4. Hình thức đào tạo: Chính quy – Tín chỉ

5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

6. Thời gian đào tạo: 2.5 năm; 5 học kỳ

7. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 95 tín chỉ tương đương: 2205 giờ, trong đó:

– Thời gian học lý thuyết: 795 giờ;

– Thời gian Thực hành, thực tập: 1228 giờ.

8. Giới thiệu chung về ngành:

Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng là ngành thực hiện:

+ Bảo trì máy tính: lập kế hoạch, triển khai sửa chữa bảo hành, bảo trì máy tính, bảo vệ dữ liệu, xử lý sự cố máy tính,…

+ Khai thác dịch vụ công nghệ thông tin: quản lý, vận hanh các hệ thống dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin,

+ Quản trị hệ thống phần mềm: quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu của phần mềm, chuẩn đoán các lỗi và tối ưu hệ thống,…

+ Quản trị cơ sở dữ liệu: nhận, xử lý và trích lọc dữ liệu, kết xuất dữ liệu,…

+ Dịch vụ khách hàng: xử lý thông tin về ứng dụng, sản phẩm Công nghệ thông tin, cung cấp hỗ trợ phần cứng máy tính, phần mềm và thiết bị ngoại vi cần thiết.

+ Lập trình ứng dụng: phần mềm ứng dụng, thiết kế web, game.

+ Quản trị mạng máy tính: đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng.

Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Người làm nghề Công nghệ thông tin có thể làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng máy tính, ứng dụng công nghệ thông tin. Các doanh nghiệp phát triển ứng dụng (với vai trò là người phát triển hệ thống, chuyển giao, hỗ trợ người dùng) hoặc các doanh nghiệp hay tổ chức khác có sử dụng máy tính hệ thống mạng, thiết bị viễn thông, thiết bị an ninh (với vai trò người vận hành, bảo trì và sửa chữa).

9. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

– Bảo trì sửa chữa máy tính, hệ thống mạng;

– Khai thác dịch vụ công nghệ thông tin;

– Quản trị hệ thống phần mềm;

– Quản trị cơ sở dữ liệu;

– Dịch vụ khách hàng;

– Lập trình ứng dụng;

– Quản trị mạng máy tính;

Xem chi tiết về ngành học:

Một số hình ảnh, clip  về  hoạt động giảng dạy:

Cộng ty chế tạo máy Nhật Minh Thành

Công ty Thang máy Việt Long

Công ty Thang máy Việt Đông Hải

Công ty Nam Sơn Lazer

Cộng ty chế tạo máy Nhật Minh Thành

Công ty Thang máy Việt Long

Công ty Thang máy Việt Đông Hải

Công ty Nam Sơn Lazer

Main Menu

Contact