Ngành quản trị mạng máy tính

 1. Tên ngành: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
 2. Mã ngành: 5480209
 3. Trình độ đào tạo: Trình độ trung cấp
 4. Hình thức đào tạo: Chính quy – Tín chỉ
 5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương
 6. Thời gian đào tạo: 2 năm; 4 học kỳ
 7. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 65 tín chỉ tương đương: 1710 giờ, trong đó:

– Thời gian học lý thuyết: 349 giờ;

– Thời gian Thực hành, thực tập: 1361 giờ.

 1. Giới thiệu chung về ngành:

Quản trị mạng máy tính trình độ trung cấp là ngành, nghề đào tạo nguồn nhân lực có việc làm tại tại các cơ quan, đơn vị chuyên ngành, các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp liên quan đến các công việc:

– Lắp ráp, cài đặt được các phần cứng máy tính, laptop, máy chủ thông dụng.

– Thiết kế mạng có dẫy lẫn không dây, thi công  được các hệ thống mạng có dây, không dây.

– Thiết kế được hệ thống giám sát an ninh, báo động, báo cháy cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

– Tư vấn, hoạch định và cấu hình được các thiết bị mạng Cisco cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

– Quản trị được hệ thống mạng sử dụng hệ điều hành máy chủ của Microsoft  và Linux

– Triển khai được các dịch vụ mạng sử dụng hệ điều hành máy chủ Microsoft và Linux thông qua mạng WAN/Inetrnet

– Hiểu biết về an toàn lao động nói chung và trong CNTT nói riêng, am hiểu về pháp luật trong lĩnh vực CNTT.

 1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

– Kỹ thuật viên phần cứng máy tính, laptop;

– Nhân viên thi công hệ thống mạng;

– Kỹ thuật viên triển khai mạng không dây;

Kỹ thuật viên quản trị mạng máy tính;

– Kỹ thuật viên thiết kế, thi công hệ thống giám sát, an ninh;

– Nhân viên quản trị hệ thống mạng hệ điều hành máy chủ Microsoft;

– Nhân viên quản trị hệ thống mạng hệ điều hành máy chủ Linux;

– Nhân viên triển khai dịch vụ mạng;

– Nhân viên kinh doanh thiết bị phần cứng, mạng, thiết bị giám sát, an ninh.

Xem chi tiết về ngành học:

 1. Chương trình đào tạo: Chi tiết
 2. Chuẩn đầu ra: Chi tiết
 3. Lưu đồ đào tạo: Chi tiết

Một số hình ảnh, clip về hoạt động giảng dạy:

Main Menu

Contact