Thông báo về việc đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

Tham khảo chi tiết tại : Thông báo về việc ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

Main Menu

Contact