CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

A - Trình Độ Cao Đẳng:

 1. Giới thiệu chung về ngành, nghề

- Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng là ngành, nghề thực hiện: Bảo trì máy tính (Lập kế hoạch, triển khai sửa chữa bảo hành, bảo trì máy tính, bảo vệ dữ liệu, xử lý sự cố máy tính,…); Khai thác dịch vụ công nghệ thông tin (Quản lý, vận hành các hệ thống dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin), Quản trị hệ thống phần mềm (Quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu của phần mềm, chuẩn đoán các lỗi và tối ưu hệ thống,…); Quản trị cơ sở dữ liệu (nhận, xử lý và trích lọc dữ liệu, kết xuất dữ liệu,…); Dịch vụ khách hàng (Xử lý thông tin về ứng dụng, sản phẩm Công nghệ thông tin, cung cấp hỗ trợ phần cứng máy tính, phần mềm, và thiết bị ngoại vi khi cần thiết); Lập trình ứng dụng (phần mềm ứng dụng, thiết kế web, game); Quản trị mạng máy tính (đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng). Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

- Người làm nghề Công nghệ thông tin có thể làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng máy tính, ứng dụng công nghệ thông tin. Các doanh nghiệp phát triển ứng dụng (với vai trò là người phát triển hệ thống, chuyển giao, hỗ trợ người dùng) hoặc các doanh nghiệp hay tổ chức khác có sử dụng máy tính, hệ thống mạng, thiết bị viễn thông, thiết bị an ninh (với vai trò là người vận hành, bảo trì và sửa chữa).

Ngành công nghệ thông tin đang rất phát triển
Ngành công nghệ thông tin đang rất phát triển

 1. Kiến thức

- Trình bày được kiến thức cơ bản về mạng máy tính và Internet, quản trị mạng;

- Trình bày được các dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin như: bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục các sự cố hỏng hóc thông thường của máy tính và mạng máy tính;

- Trình bày chính xác các kiến thức căn bản về công nghệ thông tin;

- Xác định được quy trình bàn giao ca, ghi nhật ký công việc;

- Xác định được các tiêu chuẩn an toàn lao động;

- Phân tích được hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu;

- Lập kế hoạch sao lưu, phục hồi dữ liệu, hệ thống mạng máy tính;

- Xác định được quy trình xử lý dữ liệu;

- Đánh giá được các yếu tố đảm bảo an toàn dữ liệu;

- Đánh giá được quy mô, hiện trạng của mạng máy tính;

- Trình bày đúng nguyên lý hoạt động của mạng máy tính, quản trị mạng máy tính;

- Trình bày được các kiến thức về lập trình, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin;

- Trình bày được các kiến thức về giao thức giám sát mạng máy tính và các giải pháp giám sát mạng;

- Trình bày được các kiến thức về thiết kế mạng LAN, WLAN;

- Tình bày được các kiến thức về thiết bị giám sát và an ninh;

- Trình bày được kiến thức về công nghệ phần mềm; lập trình ứng dụng;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định

Sau khi được đào tạo, sinh viên học ngành này sẽ được trang bị kiến thức nền tảng và chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin để nâng cao tay nghề nhằm phát triển khả năng sửa chữa, xây dựng, cài đặt, bảo trì các phần cứng của máy tính cũng như nghiên cứu và phát triển các ứng dụng phần mềm. Ngoài ra cũng được trang bị kiến thức về an toàn và bảo mật thông tin mạng, một trong những lĩnh vực quan trọng được quan tâm hàng đầu trên thế giới hiện nay.

Công nghệ thông tin là xu hướng toàn cầu

Công nghệ thông tin là xu hướng toàn cầu

3. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

 • Khối lượng kiến thức và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Công nghệ thông tin, trình độ cao đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;
 • Người học sau khi tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học, công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc nhóm ngành cùng lĩnh vực đào tạo.

Kỹ sư thiết kế, xây dựng và quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng CNTT

Kỹ sư vận hành, quản lý, giám sát; phân tích và phát triển các ứng dụng CNTT

4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

 • Phân tích và thiết kế hệ thống mạng;
 • Lắp đặt, cấu hình hệ thống mạng;
 • Triển khai dịch vụ mạng và quản trị đối tượng sử dụng mạng;
 • Quản trị hệ thống phần mềm;
 • Bảo trì, sửa chữa hệ thống mạng;
 • Quản trị mạng máy tính;
 • Khai thác dịch vụ công nghệ thông tin;
 • Quản trị hệ thống phần mềm;
 • Quản trị cơ sở dữ liệu;
 • Giám sát mạng máy tính
 • Dịch vụ khách hàng;
 • Lập trình ứng dụng;
 • Thiết kế và lắp đặt hệ thống giám sát, an ninh

Kỹ sư chuyên khai thác dữ liệu và thông tin ứng dụng cho các doanh nghiệp

 

Hiện nay, ngành công nghệ thông tin là một trong những ngành học được chú trọng trong hệ thống đào tạo của trường Đại học Công nghệ thông tin cũng như các trường Đại học khác có đào tạo ngành học này. Nó được xem là ngành đào tạo mũi nhọn hướng đến sự phát triển của công nghệ và khoa học kỹ thuật trong thời đại số hóa ngày nay.

Công nghệ thông tin là một ngành học được đào tạo để sử dụng máy tính và các phần mềm máy tính để phân phối và xử lý các dữ liệu thông tin, đồng thời dùng để trao đổi, lưu trữ và chuyển đổi các dữ liệu thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau.

Ngành công nghệ thông tin đang rất phát triển
Ngành công nghệ thông tin đang rất phát triển

Ngành công nghệ thông tin đào tạo những gì ?

Sau khi được đào tạo, sinh viên học ngành này sẽ được trang bị kiến thức nền tảng và chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin để nâng cao tay nghề nhằm phát triển khả năng sửa chữa, xây dựng, cài đặt, bảo trì các phần cứng của máy tính cũng như nghiên cứu và phát triển các ứng dụng phần mềm. Ngoài ra cũng được trang bị kiến thức về an toàn và bảo mật thông tin mạng, một trong những lĩnh vực quan trọng được quan tâm hàng đầu trên thế giới hiện nay.

Công nghệ thông tin là xu hướng toàn cầu

Công nghệ thông tin là xu hướng toàn cầu

Định hướng đào tạo của ngành công nghệ thông tin

Sau khi được đào tạo khối kiến thức cơ sở, các sinh viên sẽ được chọn một trong những hướng sau:

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào phân tích định lượng doanh nghiệp.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giám sát hoạt động doanh nghiệp.

- Ứng dụng truyền thông xã hội và công nghệ web.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào tài nguyên, môi trường và địa lý

Trong đó có 2 hướng đào tạo chủ lực là ứng dụng truyền thông xã hội và công nghệ web và ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, giám sát hoạt động doanh nghiệp. Đây là hai lĩnh vực được chú trọng trong việc phát triển xã hội hiện nay.

Cơ hội việc làm ngành Công nghệ thông tin

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể phụ trách các công việc sau:

 • Kỹ sư thiết kế, xây dựng và quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng CNTT, chủ yếu trong lĩnh vực dữ liệu không gian-thời gian (địa lý, tài nguyên, môi trường, viễn thám. . .). Tập trung vào những ứng dụng về GIS trên thiết bị di động và trao đổi dữ liệu với máy chủ.

Các công ty điển hình: Esri, ArcGIS, FPT, TMA và các công ty phần mềm chuyên dụng khác. . .

Kỹ sư thiết kế, xây dựng và quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng CNTT

 • Kỹ sư vận hành, quản lý, giám sát; phân tích và phát triển các ứng dụng CNTT tại các doanh nghiệp.

Các đơn vị: Ngân hàng, Bưu điện, Siêu thị . . .

Kỹ sư vận hành, quản lý, giám sát; phân tích và phát triển các ứng dụng CNTT

 • Kỹ sư chuyên khai thác dữ liệu và thông tin ứng dụng cho các doanh nghiệp trong vấn đề phân tích định lượng, nâng cao hiệu suất kinh doanh và ra quyết định.

Các đơn vị: tập đoàn kinh doanh, sản xuất lớn như Samsung, IBM, CoopMart, Thế giới di động . . .

Kỹ sư chuyên khai thác dữ liệu và thông tin ứng dụng cho các doanh nghiệp

 • Kỹ sư xây dựng, phát triển các ứng dụng về lãnh vực truyền thông xã hội và công nghệ Web, một trong những lĩnh vực nóng của CNTT.

 1. Giới thiệu chung về ngành, nghề

- Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng là ngành, nghề thực hiện: Bảo trì máy tính (Lập kế hoạch, triển khai sửa chữa bảo hành, bảo trì máy tính, bảo vệ dữ liệu, xử lý sự cố máy tính,…); Khai thác dịch vụ công nghệ thông tin (Quản lý, vận hành các hệ thống dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin), Quản trị hệ thống phần mềm (Quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu của phần mềm, chuẩn đoán các lỗi và tối ưu hệ thống,…); Quản trị cơ sở dữ liệu (nhận, xử lý và trích lọc dữ liệu, kết xuất dữ liệu,…); Dịch vụ khách hàng (Xử lý thông tin về ứng dụng, sản phẩm Công nghệ thông tin, cung cấp hỗ trợ phần cứng máy tính, phần mềm, và thiết bị ngoại vi khi cần thiết); Lập trình ứng dụng (phần mềm ứng dụng, thiết kế web, game); Quản trị mạng máy tính (đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng). Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

- Người làm nghề Công nghệ thông tin có thể làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng máy tính, ứng dụng công nghệ thông tin. Các doanh nghiệp phát triển ứng dụng (với vai trò là người phát triển hệ thống, chuyển giao, hỗ trợ người dùng) hoặc các doanh nghiệp hay tổ chức khác có sử dụng máy tính, hệ thống mạng, thiết bị viễn thông, thiết bị an ninh (với vai trò là người vận hành, bảo trì và sửa chữa).

 • Khối lượng kiến thức : 2205 giờ (tương đương 98 tín chỉ).
 1. Kiến thức

- Trình bày được kiến thức cơ bản về mạng máy tính và Internet, quản trị mạng;

- Trình bày được các dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin như: bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục các sự cố hỏng hóc thông thường của máy tính và mạng máy tính;

- Trình bày chính xác các kiến thức căn bản về công nghệ thông tin;

- Xác định được quy trình bàn giao ca, ghi nhật ký công việc;

- Xác định được các tiêu chuẩn an toàn lao động;

- Phân tích được hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu;

- Lập kế hoạch sao lưu, phục hồi dữ liệu, hệ thống mạng máy tính;

- Xác định được quy trình xử lý dữ liệu;

- Đánh giá được các yếu tố đảm bảo an toàn dữ liệu;

- Đánh giá được quy mô, hiện trạng của mạng máy tính;

- Trình bày đúng nguyên lý hoạt động của mạng máy tính, quản trị mạng máy tính;

- Trình bày được các kiến thức về lập trình, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin;

- Trình bày được các kiến thức về giao thức giám sát mạng máy tính và các giải pháp giám sát mạng;

- Trình bày được các kiến thức về thiết kế mạng LAN, WLAN;

- Tình bày được các kiến thức về thiết bị giám sát và an ninh;

- Trình bày được kiến thức về công nghệ phần mềm; lập trình ứng dụng;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định

 1. Kỹ năng
 • Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định;
 • Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng;
 • Thiết kế, xây dựng và triển khai được hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình;
 • Cài đặt, cấu hình và quản trị được hệ thống mạng sử dụng hệ điều hành máy chủ;
 • Cài đặt, cấu hình và quản trị được các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS, Web, Mail;
 • Cuấ hình chính xác các thiết bị mạng thông dụng: Switch, Router,…;
 • Đánh giá được hệ thống bảo mật, mã hóa dữ liệu;
 • Xây dựng và triển khai được hệ thống tường lửa bảo vệ hệ thống mạng;
 • Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm, phần cứng của hệ thống mạng;
 • Xây dựng được các ứng dụng đơn giản trên hệ thống mạng;
 • Đánh giá, lựa chọn được thiết bị hệ thống mạng không dây;
 • Bảo dưỡng và khác phục được lỗi hệ thống mạng không dây;
 • Kèm cặp, hướng dẫn được các thợ bậc thấp hơn;
 • Ghi được nhật ký cũng như báo cáo công việc, tiến độ công việc;
 • Thực hiện được các hiện pháp vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động;
 • Giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống;
 • Thực hiện triển khai được các giải pháp giám sát mạng máy tính;
 • Lập kế hoạch, phân công và giám sát được công việc của nhóm;
 • Quản lý được các sự cố và tình huống khẩn cấp;
 • Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.
 1. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Thực hiện đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, có đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ tốt; động cơ nghề nghiệp đúng đắn, tôn trọng bản quyền; cần cù, chịu khó và sáng tạo trong công việc; Ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;
 • Sáng tạo trong công việc, thích nghi được với các môi trường làm việc khác nhau;
 • Chấp hành tốt các quy định pháp luật, chính sách của nhà nước;
 • Thực hiện trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức doanh nghiệp;
 • Giải quyết tốt công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;
 • Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định;
 • Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
 1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
 • Phân tích và thiết kế hệ thống mạng;
 • Lắp đặt, cấu hình hệ thống mạng;
 • Triển khai dịch vụ mạng và quản trị đối tượng sử dụng mạng;
 • Quản trị hệ thống phần mềm;
 • Bảo trì, sửa chữa hệ thống mạng;
 • Quản trị mạng máy tính;
 • Khai thác dịch vụ công nghệ thông tin;
 • Quản trị hệ thống phần mềm;
 • Quản trị cơ sở dữ liệu;
 • Giám sát mạng máy tính
 • Dịch vụ khách hàng;
 • Lập trình ứng dụng;
 • Thiết kế và lắp đặt hệ thống giám sát, an ninh
 1. Khả năng học tập, nâng cao trình độ
 • Khối lượng kiến thức và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Công nghệ thông tin, trình độ cao đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;
 • Người học sau khi tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học, công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc nhóm ngành cùng lĩnh vực đào tạo.

B - Trình Độ Trung Cấp:

 1. Giới thiệu chung về ngành, nghề

- Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng là ngành, nghề thực hiện: Bảo trì máy tính (Lập kế hoạch, triển khai sửa chữa bảo hành, bảo trì máy tính, bảo vệ dữ liệu, xử lý sự cố máy tính,…); Khai thác dịch vụ công nghệ thông tin (Quản lý, vận hành các hệ thống dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin), Quản trị hệ thống phần mềm (Quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu của phần mềm, chuẩn đoán các lỗi và tối ưu hệ thống,…); Quản trị cơ sở dữ liệu (nhận, xử lý và trích lọc dữ liệu, kết xuất dữ liệu,…); Dịch vụ khách hàng (Xử lý thông tin về ứng dụng, sản phẩm Công nghệ thông tin, cung cấp hỗ trợ phần cứng máy tính, phần mềm, và thiết bị ngoại vi khi cần thiết); Lập trình ứng dụng (phần mềm ứng dụng, thiết kế web, game); Quản trị mạng máy tính (đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng). Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

- Người làm nghề Công nghệ thông tin có thể làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng máy tính, ứng dụng công nghệ thông tin. Các doanh nghiệp phát triển ứng dụng (với vai trò là người phát triển hệ thống, chuyển giao, hỗ trợ người dùng) hoặc các doanh nghiệp hay tổ chức khác có sử dụng máy tính, hệ thống mạng, thiết bị viễn thông, thiết bị an ninh (với vai trò là người vận hành, bảo trì và sửa chữa).

Ngành công nghệ thông tin đang rất phát triển
Ngành công nghệ thông tin đang rất phát triển

 1. Kiến thức

- Trình bày được kiến thức cơ bản về mạng máy tính và Internet, quản trị mạng;

- Trình bày được các dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin như: bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục các sự cố hỏng hóc thông thường của máy tính và mạng máy tính;

- Trình bày chính xác các kiến thức căn bản về công nghệ thông tin;

- Xác định được quy trình bàn giao ca, ghi nhật ký công việc;

- Xác định được các tiêu chuẩn an toàn lao động;

- Phân tích được hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu;

- Lập kế hoạch sao lưu, phục hồi dữ liệu, hệ thống mạng máy tính;

- Xác định được quy trình xử lý dữ liệu;

- Đánh giá được các yếu tố đảm bảo an toàn dữ liệu;

- Đánh giá được quy mô, hiện trạng của mạng máy tính;

- Trình bày đúng nguyên lý hoạt động của mạng máy tính, quản trị mạng máy tính;

- Trình bày được các kiến thức về lập trình, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin;

- Trình bày được các kiến thức về giao thức giám sát mạng máy tính và các giải pháp giám sát mạng;

- Trình bày được các kiến thức về thiết kế mạng LAN, WLAN;

- Tình bày được các kiến thức về thiết bị giám sát và an ninh;

- Trình bày được kiến thức về công nghệ phần mềm; lập trình ứng dụng;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định

Sau khi được đào tạo, sinh viên học ngành này sẽ được trang bị kiến thức nền tảng và chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin để nâng cao tay nghề nhằm phát triển khả năng sửa chữa, xây dựng, cài đặt, bảo trì các phần cứng của máy tính cũng như nghiên cứu và phát triển các ứng dụng phần mềm. Ngoài ra cũng được trang bị kiến thức về an toàn và bảo mật thông tin mạng, một trong những lĩnh vực quan trọng được quan tâm hàng đầu trên thế giới hiện nay.

Công nghệ thông tin là xu hướng toàn cầu

Công nghệ thông tin là xu hướng toàn cầu

3. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

 • Khối lượng kiến thức và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Công nghệ thông tin, trình độ cao đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;
 • Người học sau khi tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học, công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc nhóm ngành cùng lĩnh vực đào tạo.

4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

 • Phân tích và thiết kế hệ thống mạng;
 • Lắp đặt, cấu hình hệ thống mạng;
 • Triển khai dịch vụ mạng và quản trị đối tượng sử dụng mạng;
 • Quản trị hệ thống phần mềm;
 • Bảo trì, sửa chữa hệ thống mạng;
 • Quản trị mạng máy tính;
 • Khai thác dịch vụ công nghệ thông tin;
 • Quản trị hệ thống phần mềm;
 • Quản trị cơ sở dữ liệu;
 • Giám sát mạng máy tính
 • Dịch vụ khách hàng;
 • Lập trình ứng dụng;
 • Thiết kế và lắp đặt hệ thống giám sát, an ninh

Kỹ sư chuyên khai thác dữ liệu và thông tin ứng dụng cho các doanh nghiệp

 

 1. Giới thiệu chung về ngành, nghề

- Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng là ngành, nghề thực hiện: Bảo trì máy tính (Lập kế hoạch, triển khai sửa chữa bảo hành, bảo trì máy tính, bảo vệ dữ liệu, xử lý sự cố máy tính,…); Khai thác dịch vụ công nghệ thông tin (Quản lý, vận hành các hệ thống dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin), Quản trị hệ thống phần mềm (Quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu của phần mềm, chuẩn đoán các lỗi và tối ưu hệ thống,…); Quản trị cơ sở dữ liệu (nhận, xử lý và trích lọc dữ liệu, kết xuất dữ liệu,…); Dịch vụ khách hàng (Xử lý thông tin về ứng dụng, sản phẩm Công nghệ thông tin, cung cấp hỗ trợ phần cứng máy tính, phần mềm, và thiết bị ngoại vi khi cần thiết); Lập trình ứng dụng (phần mềm ứng dụng, thiết kế web, game); Quản trị mạng máy tính (đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng). Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

- Người làm nghề Công nghệ thông tin có thể làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng máy tính, ứng dụng công nghệ thông tin. Các doanh nghiệp phát triển ứng dụng (với vai trò là người phát triển hệ thống, chuyển giao, hỗ trợ người dùng) hoặc các doanh nghiệp hay tổ chức khác có sử dụng máy tính, hệ thống mạng, thiết bị viễn thông, thiết bị an ninh (với vai trò là người vận hành, bảo trì và sửa chữa).

 • Khối lượng kiến thức : 2205 giờ (tương đương 98 tín chỉ).
 1. Kiến thức

- Trình bày được kiến thức cơ bản về mạng máy tính và Internet, quản trị mạng;

- Trình bày được các dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin như: bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục các sự cố hỏng hóc thông thường của máy tính và mạng máy tính;

- Trình bày chính xác các kiến thức căn bản về công nghệ thông tin;

- Xác định được quy trình bàn giao ca, ghi nhật ký công việc;

- Xác định được các tiêu chuẩn an toàn lao động;

- Phân tích được hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu;

- Lập kế hoạch sao lưu, phục hồi dữ liệu, hệ thống mạng máy tính;

- Xác định được quy trình xử lý dữ liệu;

- Đánh giá được các yếu tố đảm bảo an toàn dữ liệu;

- Đánh giá được quy mô, hiện trạng của mạng máy tính;

- Trình bày đúng nguyên lý hoạt động của mạng máy tính, quản trị mạng máy tính;

- Trình bày được các kiến thức về lập trình, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin;

- Trình bày được các kiến thức về giao thức giám sát mạng máy tính và các giải pháp giám sát mạng;

- Trình bày được các kiến thức về thiết kế mạng LAN, WLAN;

- Tình bày được các kiến thức về thiết bị giám sát và an ninh;

- Trình bày được kiến thức về công nghệ phần mềm; lập trình ứng dụng;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định

 1. Kỹ năng
 • Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định;
 • Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng;
 • Thiết kế, xây dựng và triển khai được hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình;
 • Cài đặt, cấu hình và quản trị được hệ thống mạng sử dụng hệ điều hành máy chủ;
 • Cài đặt, cấu hình và quản trị được các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS, Web, Mail;
 • Cuấ hình chính xác các thiết bị mạng thông dụng: Switch, Router,…;
 • Đánh giá được hệ thống bảo mật, mã hóa dữ liệu;
 • Xây dựng và triển khai được hệ thống tường lửa bảo vệ hệ thống mạng;
 • Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm, phần cứng của hệ thống mạng;
 • Xây dựng được các ứng dụng đơn giản trên hệ thống mạng;
 • Đánh giá, lựa chọn được thiết bị hệ thống mạng không dây;
 • Bảo dưỡng và khác phục được lỗi hệ thống mạng không dây;
 • Kèm cặp, hướng dẫn được các thợ bậc thấp hơn;
 • Ghi được nhật ký cũng như báo cáo công việc, tiến độ công việc;
 • Thực hiện được các hiện pháp vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động;
 • Giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống;
 • Thực hiện triển khai được các giải pháp giám sát mạng máy tính;
 • Lập kế hoạch, phân công và giám sát được công việc của nhóm;
 • Quản lý được các sự cố và tình huống khẩn cấp;
 • Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.
 1. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Thực hiện đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, có đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ tốt; động cơ nghề nghiệp đúng đắn, tôn trọng bản quyền; cần cù, chịu khó và sáng tạo trong công việc; Ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;
 • Sáng tạo trong công việc, thích nghi được với các môi trường làm việc khác nhau;
 • Chấp hành tốt các quy định pháp luật, chính sách của nhà nước;
 • Thực hiện trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức doanh nghiệp;
 • Giải quyết tốt công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;
 • Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định;
 • Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
 1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
 • Phân tích và thiết kế hệ thống mạng;
 • Lắp đặt, cấu hình hệ thống mạng;
 • Triển khai dịch vụ mạng và quản trị đối tượng sử dụng mạng;
 • Quản trị hệ thống phần mềm;
 • Bảo trì, sửa chữa hệ thống mạng;
 • Quản trị mạng máy tính;
 • Khai thác dịch vụ công nghệ thông tin;
 • Quản trị hệ thống phần mềm;
 • Quản trị cơ sở dữ liệu;
 • Giám sát mạng máy tính
 • Dịch vụ khách hàng;
 • Lập trình ứng dụng;
 • Thiết kế và lắp đặt hệ thống giám sát, an ninh
 1. Khả năng học tập, nâng cao trình độ
 • Khối lượng kiến thức và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Công nghệ thông tin, trình độ cao đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;
 • Người học sau khi tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học, công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc nhóm ngành cùng lĩnh vực đào tạo.

Hiện nay, ngành công nghệ thông tin là một trong những ngành học được chú trọng trong hệ thống đào tạo của trường Đại học Công nghệ thông tin cũng như các trường Đại học khác có đào tạo ngành học này. Nó được xem là ngành đào tạo mũi nhọn hướng đến sự phát triển của công nghệ và khoa học kỹ thuật trong thời đại số hóa ngày nay.

Công nghệ thông tin là một ngành học được đào tạo để sử dụng máy tính và các phần mềm máy tính để phân phối và xử lý các dữ liệu thông tin, đồng thời dùng để trao đổi, lưu trữ và chuyển đổi các dữ liệu thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau.

Ngành công nghệ thông tin đang rất phát triển
Ngành công nghệ thông tin đang rất phát triển

Ngành công nghệ thông tin đào tạo những gì ?

Sau khi được đào tạo, sinh viên học ngành này sẽ được trang bị kiến thức nền tảng và chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin để nâng cao tay nghề nhằm phát triển khả năng sửa chữa, xây dựng, cài đặt, bảo trì các phần cứng của máy tính cũng như nghiên cứu và phát triển các ứng dụng phần mềm. Ngoài ra cũng được trang bị kiến thức về an toàn và bảo mật thông tin mạng, một trong những lĩnh vực quan trọng được quan tâm hàng đầu trên thế giới hiện nay.

Công nghệ thông tin là xu hướng toàn cầu

Công nghệ thông tin là xu hướng toàn cầu

Định hướng đào tạo của ngành công nghệ thông tin

Sau khi được đào tạo khối kiến thức cơ sở, các sinh viên sẽ được chọn một trong những hướng sau:

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào phân tích định lượng doanh nghiệp.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giám sát hoạt động doanh nghiệp.

- Ứng dụng truyền thông xã hội và công nghệ web.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào tài nguyên, môi trường và địa lý

Trong đó có 2 hướng đào tạo chủ lực là ứng dụng truyền thông xã hội và công nghệ web và ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, giám sát hoạt động doanh nghiệp. Đây là hai lĩnh vực được chú trọng trong việc phát triển xã hội hiện nay.

Cơ hội việc làm ngành Công nghệ thông tin

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể phụ trách các công việc sau:

 • Kỹ sư thiết kế, xây dựng và quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng CNTT, chủ yếu trong lĩnh vực dữ liệu không gian-thời gian (địa lý, tài nguyên, môi trường, viễn thám. . .). Tập trung vào những ứng dụng về GIS trên thiết bị di động và trao đổi dữ liệu với máy chủ.

Các công ty điển hình: Esri, ArcGIS, FPT, TMA và các công ty phần mềm chuyên dụng khác. . .

Kỹ sư thiết kế, xây dựng và quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng CNTT

 • Kỹ sư vận hành, quản lý, giám sát; phân tích và phát triển các ứng dụng CNTT tại các doanh nghiệp.

Các đơn vị: Ngân hàng, Bưu điện, Siêu thị . . .

Kỹ sư vận hành, quản lý, giám sát; phân tích và phát triển các ứng dụng CNTT

 • Kỹ sư chuyên khai thác dữ liệu và thông tin ứng dụng cho các doanh nghiệp trong vấn đề phân tích định lượng, nâng cao hiệu suất kinh doanh và ra quyết định.

Các đơn vị: tập đoàn kinh doanh, sản xuất lớn như Samsung, IBM, CoopMart, Thế giới di động . . .

Kỹ sư chuyên khai thác dữ liệu và thông tin ứng dụng cho các doanh nghiệp

 • Kỹ sư xây dựng, phát triển các ứng dụng về lãnh vực truyền thông xã hội và công nghệ Web, một trong những lĩnh vực nóng của CNTT.

C - Cao Đẳng Liên Thông:

Nhân sự đội ngũ giảng viên khoa

STTHọ và TênChức vụChuyên mônThông tin liên lạc
1Vũ Thị Phương DungTrưởng KhoaThs. Hệ Thống Thông Tinvuthiphuongdung@hotec.edu.vn
 Nguyễn Gia Quang ĐăngP.Trưởng KhoaThs. Khoa Học Máy Tínhnguyengiaquangdang@hotec.edu.vn
 Nguyễn Lưu Minh TriếtP.Trưởng KhoaThs. Hệ Thống Thông Tinnguyenluuminhtriet@hotec.edu.vn
 Văn Công Khánh HiệpP.Trưởng KhoaThs. Quản Lý Giáo Dụcvancongkhanhhiep@hotec.edu.vn
2Nguyễn Quốc SửTrưởng Bộ MônThs. Khoa Học Máy Tínhnguyenquocsu@hotec.edu.vn
3Tô Hồ HảiGiảng ViênThs.Khoa Học Máy Tínhtohohai@hotec.edu.vn
4Lê Thị Thu ThảoGiảng ViênThs.Khoa Học Máy Tínhlethithuthao@hotec.edu.vn
5Nguyễn Ngọc Kim PhươngGiảng ViênThs. Hệ Thống Thông Tinnguyenngockimphuong@hotec.edu.vn
6Nguyễn Đức ThụyGiảng ViênThs. Hệ Thống Thông Tinnguyenducthuy@hotec.edu.vn
7Tô VũGiảng ViênThs. Hệ Thống Thông Tintovu@hotec.edu.vn
8Nguyễn Gia KhoaGiảng ViênThs. Công Nghệ Thông Tinnguyengiakhoa@hotec.edu.vn
9Nguyễn Thị LắmGiảng ViênThs. Hệ Thống Thông Tinnguyenthilam@hotec.edu.vn
10Nguyễn Minh ThiệnGiảng ViênThs.Khoa Học Máy Tínhnguyenminhthien@hotec.edu.vn
11Võ Đào Hồng TuyếtGiảng ViênThs. Hệ Thống Thông Tinvodaohongtuyet@hotec.edu.vn
12Dương Đình DũngGiảng ViênThs.Khoa Học Máy Tínhduongdinhdung@hotec.edu.vn
13Lý Quốc HùngGiảng ViênThs.Khoa Học Máy Tínhlyquochung@hotec.edu.vn
14Đặng Chí CôngGiảng ViênThs.Quản Lí Giáo Dụcdangchicong@hotec.edu.vn
15Hồ Hán CườngGiảng ViênThs. Hệ Thống Thông Tinhohancuong@hotec.edu.vn
16Trương Vĩnh TườngGiảng ViênCử Nhân CNTTtruongvinhtuong@hotec.edu.vn
17Lê Quỳnh LâmGiảng ViênCử Nhân CNTTlequynhlam@hotec.edu.vn
18Nguyễn Thị Kim NgaGiảng ViênCử Nhân CNTTnguyenthikimnga@hotec.edu.vn

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG CHÍNH QUY CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG CAO VỚI MỨC LƯƠNG CẠNH TRANH 

Main Menu

012F0899-A92E-4B1F-A08A-19D8CA4C4C2F
Contact