Ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM và Hệ thống Giáo dục Tân Văn về Chương trình hỗ trợ thực tập và tuyển dụng cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ

Ngày 30/9/2022, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM vinh dự tổ chức Lễ Ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Nhà trường và Hệ thống Giáo dục Tân Văn. Tham dự Lễ ký kết, về phía Hệ thống Giáo dục Tân Văn có Thầy Đỗ Kỳ Công – Tổng Giám đốc; Thầy Nguyễn Tiến Đạt, Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM – Cố Vấn Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục Tân Văn; Cô Phạm Thị Hoàng Anh – Phó Tổng Giám đốc; Cô Bùi Thị Mộng Thu – Giám đốc Nhân sự. Về phía Nhà trường có sự hiện diện của Thầy Khê Văn Mạnh – Bí thư Đảng bộ – Hiệu trưởng; Thầy Phan Văn Thanh Cần – Phó Bí thư Đảng bộ – Phó Hiệu trưởng; Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm – Phó Hiệu trưởng; Cô Phạm Ngọc Diễm – Phó Hiệu trưởng; Cô Dương Thị Tuyết Lan – Trưởng Khoa Ngoại ngữ và Cô Trần Thị Kim Phượng – Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính.

Quang cảnh Lễ ký kết 

Lễ ký kết là một trong những dấu mốc quan trọng đặt nền tảng cho việc phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM và Hệ thống Giáo dục Tân Văn. Trên tinh thần tự nguyện và sự phát triển chung giữa hai đơn vị, hai bên nhất trí cùng phối hợp các nội dung cụ thể như sau:

  1. Hai bên phối hợp trong tư vấn và hỗ trợ sinh viên Ngành Tiếng Anh – Khoa Ngoại ngữ trong định hướng nghề nghiệp và tiếp nhận làm việc tại Hệ thống Giáo dục Tân Văn sau khi tốt nghiệp;
  2. Hai bên phối hợp đưa sinh viên đi kiến tập và thực tập trong chương trình đào tạo sinh viên Ngành Tiếng Anh tại Hệ thống Giáo dục Tân Văn vào đầu mỗi học kỳ theo chương trình đào tạo;
  3. Hai bên phối hợp tạo điều kiện cho sinh viên định hướng dạy làm quen Tiếng Anh mầm non và tiểu học, được hỗ trợ học phí học nghiệp vụ sư phạm mầm non và sư phạm tiểu học;
  4. Hai bên phối hợp về chính sách hỗ trợ học bổng cho sinh viên đang theo học tại trường đăng ký làm bán thời gian hoặc thực tập tại Hệ thống Giáo dục Tân Văn;
  5. Hai bên phối hợp trong nâng cao trình độ đào tạo, trình độ chuyên môn giáo viên tại Hệ thống Giáo dục Tân Văn và trong các hoạt động chung của hai đơn vị.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thầy Khê Văn Mạnh – Bí thư Đảng bộ ­– Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lời cảm ơn tới đơn vị liên kết là Hệ thống Giáo dục Tân Văn. Thầy cũng nhấn mạnh với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội hiện nay, việc đào tạo gắn kết hợp tác với các cơ sở giáo dục đã trở thành một vấn đề luôn được Nhà trường quan tâm thực hiện.

Lễ ký kết đã kết thúc thành công tốt đẹp, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi đưa ra lộ trình triển khai cụ thể đảm bảo các hoạt động đã được thỏa thuận trong Biên bản được thực hiện đúng thời hạn, mang tới cho sinh viên nhiều ích lợi nhất.

Thầy Khê Văn Mạnh ­ Bí thư Đảng bộ Hiệu trưởng Nhà trường và Thầy Đỗ Kỳ Công – Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục Tân Văn cùng ký vào Biên bản thỏa thuận hợp tác

 

 

 

Main Menu

Contact