Ngành kế toán doanh nghiệp

  1. Tên ngành: NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
  2. Mã ngành: 5340302
  3. Trình độ đào tạo: Trình độ trung cấp
  4. Hình thức đào tạo: Chính quy
  5. Đối tượng tuyển sinh: Trung học cơ sở (THCS) hoặc tương đương
  6. Thời gian đào tạo: 2.0 năm; 4 học kỳ
  7. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 65 tín chỉ tương đương: 1.575 giờ, trong đó:

– Thời gian học lý thuyết: 454 giờ;

– Thời gian Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.121 giờ.

  1. Giới thiệu chung

Mô tả nghề Kế toán doanh nghiệp:

– Nhập dữ liệu chính xác, đầy đủ theo các khoản mục quy định của Nhà nước;

– Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp;

– Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;

– Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất;

– Cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu;

– Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Điều kiện học tập tại HOTEC:

– Phòng học lý thuyết với đầy đủ trang thiết bị, thoáng mát.

– Thực hành xử lý dữ liệu tại phòng học máy tính có kết nối intenet và sử dụng các phần mềm kế toán máy tính hiện đại (AMIS).

– Kết hợp thực tập chuyên môn từng phần việc tại doanh nghiệp.

Kỹ năng đạt được sau khi đào tạo tại HOTEC:

Bên cạnh kiến thức nghề vững chắc và kỹ năng thành thạo, học sinh còn có:

– Trình độ sử dụng công nghệ thông tin ứng dụng cơ bản.

– Sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc (A2, TOIEC 350).

Các vị trí việc làm có thể đảm nhận:

– Thủ quỹ;

– Kế toán giá thành;

– Kế toán tiền lương;

– Kế toán thuế;

– Kế toán tổng hợp;

– Giao dịch viên;…

Nhệm vụ chủ yếu:

– Lập các chứng từ thu, chi;

– Lập chứng từ, kiếm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán

– Sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết

– Tổ chức công tác tài chinh kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp

– Lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp

– Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng

– Kiếm tra, đánh giá các công tác tài chinh, kế toán của doanh nghiệp

Xem chi tiết về ngành học:

Một số hình ảnh, clip về hoạt động giảng dạy:

(Đính kèm hình ảnh, clip – NHẤT KIẾN VĂN đã quay phim, chụp hì

Main Menu

Contact