Ngành tài chính doanh nghiệp

  1. Tên ngành: Tài chính doanh nghiệp
  2. Mã ngành: 6340201
  3. Trình độ đào tạo: Trình độ cao đẳng
  4. Hình thức đào tạo: Chính quy – Tín chỉ
  5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
  6. Thời gian đào tạo: 2.5 năm; 5 học kỳ
  7. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 82 tín chỉ tương đương: 1875 giờ, trong đó:

– Thời gian học lý thuyết: 635 giờ;

– Thời gian Thực hành, thực tập: 1.240 giờ.

  1. Giới thiệu chung

Chương trình đào tạo ngành Tài chính doanh nghiệp nhằm đào tạo các học viên hiểu biết về lĩnh vực tài chính trong nền kinh tế thị trường, từ đó vận dụng các lý thuyết tài chính và tri thức để phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế nói chung và thực hiện các nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính tại doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo đưa sinh viên tiếp cận gần hơn với các nghiệp vụ tài chính thông qua việc cung cấp song song kiến thức và giải quyết tình huống cụ thể, người học được trải nghiệm thực tế hoạt động tại bộ phận tài chính của các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính. Trong quá trình học, được hướng dẫn thực hành trên chứng từ, sử dụng các công cụ để phân tích thẩm định các khoản đầu tư tài chính: dự án, chứng khoán,…Ngoài ra, sinh viên còn có thể đọc và phân tích các chỉ số trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp để phục vụ cho vị trí việc làm.

Hình thức giảng dạy :

– Thực hành tại lớp học.

– Thực tập chuyên môn tại doanh nghiệp.

– Biết khai thác, ứng dụng các phân mềm tin học liên quan đến ngành học.

Nội dung chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra:

– Kiến thức tin học đạt tương đương trình độ B

– Sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc (Chuẩn đầu ra Anh văn B1)

Mục tiêu hướng đến:

– Lĩnh hội nền tảng kiến thức cốt lõi để có thể đảm nhận bất kỳ các vị trí liên quan đến lĩnh vực tài chính tại các doanh nghiệp.

– Sở hữu nền tảng kiến thức và kỹ năng trong nhiều mảng cũng như thêm kỹ năng làm việc nhóm.

– Có trách nhiệm cao trong công việc, đóng góp vào thành công của tập thể.

– Truyển cảm hứng của bản thân đến mọi người xung quanh cùng đạt kết quả cao nhất trong công việc.

– Có năng lực tự học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân.

  1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi học xong trình độ cao đẳng ngành Tài chính doanh nghiệp, sinh viên có thể làm việc:

– Quản lý công tác tài chính tại các tổ chức tài chính, tại các doanh nghiệp. Đảm nhận được công việc trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh của doanh nghiệp;

– Có khả năng làm công tác kế toán và hoạch định chính sách tài chính tại các Tổng công ty và các công ty trực thuộc, doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu.

Xem chi tiết về ngành học:

Một số hình ảnh, clip  về  hoạt động giảng dạy:

 

Main Menu

Contact