Ngành bảo trì và sửa chữa ô tô

 1. Mã ngành: 5520159
 2. Trình độ đào tạo: Trình độ trung cấp
 3. Hình thức đào tạo: Chính quy – Tín chỉ
 4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương
 5. Thời gian đào tạo: 2.0 năm; 4 học kỳ
 6. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 65 tín chỉ tương đương: 1695 giờ, trong đó:

– Thời gian học lý thuyết: 402 giờ;

– Thời gian Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1242 giờ.

 1. Giới thiệu chung

Bảo trì và sửa chữa ô tô trình độ Trung cấp là ngành, nghề có phạm vi rộng, thực hiện nhiều công việc khác nhau trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô. Nhiệm vụ chủ yếu của ngành, nghề là vận dụng kiến thức và kỹ năng vào giải quyết các vấn đề chính yếu của kỹ thuật ô tô như kỹ thuật viên bảo dưỡng sửa chữa, kỹ thuật viên lắp ráp, nhân viên kỹ thuật của công ty cung cấp mô hình, trang thiết bị liên quan đến lịnh vực ô tô.  Đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

 1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

– Kỹ thuật viên bảo dưỡng, sửa chữa ô tô;

– Kỹ thuật viên lắp ráp rại các nhà máy, xí nghiệp lắp ráp;

– Chuyên viên kỹ thuật của các công ty cung cấp mô hình, trang thiết bị;

– Kỹ thuật viên kho phụ tùng, vật tư ô tô.

Xem chi tiết về ngành học:

 1. Chương trình đào tạo: Chi tiết
 2. Chuẩn đầu ra: Chi tiết
 3. Lưu đồ đào tạo: Chi tiết

Một số hình ảnh, clip  về  hoạt động giảng dạy:

Main Menu

Contact