1. Tên ngành: NGÀNH KẾ TOÁN
  2. Mã ngành: 6340301
  3. Trình độ đào tạo: Trình độ cao đẳng
  4. Hình thức đào tạo: Chính quy – Tín chỉ
  5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
  6. Thời gian đào tạo: 2.5 năm; 5 học kỳ
  7. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 81 tín chỉ tương đương: 1785 giờ, trong đó:

– Thời gian học lý thuyết: 680 giờ;

– Thời gian Thực hành, thực tập: 1034 giờ.

  1. Giới thiệu chung

Chương trình đào tạo cao đẳng ngành Kế toán được thiết kế để đào tạo người lao động có trình độ cao đẳng ngành kế toán , có đạo đức nghề nghiệp, có khả năng làm việc nhóm, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có thể làm việc trong thực tế, đồng thời có khả năng học tập nâng cao theo nhu cầu của người lao động và để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Chương trình đào tạo gắn liền hệ thống thực hành, thực tập đảm bảo cung cấp cho người học trải nghiệm đầy đủ về kỹ năng từ lý thuyết đến thực hành, từ xử lý ghi nhận nghiệp vụ đến lập chứng từ, khai báo thuế, lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành.  Bên cạnh đó còn hướng dẫn xử lý tình huống thực tế thường gặp và thảo luận nhóm theo các hình thức:

– Thực hành tại lớp học

– Thực tập chuyên môn tại doanh nghiệp

– Biết khai thác, ứng dụng các phân mềm tin học liên quan đến ngành học.

Nội dung chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra:

– Kiến thức tin học đạt tương đương trình độ B

– Sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc (Chuẩn đầu ra Anh văn B1)

Mục tiêu hướng đến

– Lĩnh hội nền tảng kiến thức cốt lõi để có thể kiểm soát công việc kế toán ở tất cả các phần hành nghiệp vụ

– Sở hữu nền tảng kiến thức và kỹ năng trong nhiều mảng cũng như thêm kỹ năng làm việc nhóm

– Trở thành kế toán lành nghề, có trách nhiệm cao trong công việc, đóng góp vào thành công của tập thể.

– Sẽ luôn tạo cho bản thân cảm hứng để đạt kết quả cao nhất trong công việc, rèn luyện khả năng xử lý các tình huống  thực  tế  linh hoạt  và  hiệu quả

  1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

– Chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, thuế tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ, các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

– Vị trí chuyên viên phụ trách các lĩnh vực như: giao dịch ngân hàng, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính,… tại các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực trong cơ quan quản lý tài chính nhà nước, các đơn vị thuộc lĩnh vực công, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, ngân hàng; Nhân viên môi giới chứng khoán, nhân viên phòng giao dịch và ngân quỹ, nhân viên quản lý dự án tại các công ty chứng khoán, ngân hàng;

– Hoặc trở thành nhà nghiên cứu, giảng viên, thanh tra kinh tế,…

– Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Xem chi tiết về ngành học:

Một số hình ảnh, clip về hoạt động giảng dạy:

 

Main Menu

Contact