THÔNG BÁO Về việc tiếp tục tuyển sinh năm 2022 bậc Cao đẳng chính quy và bậc Cao đẳng liên thông từ trình độ Trung cấp

THÔNG BÁO Về việc tiếp tục tuyển sinh năm 2022 bậc Cao đẳng chính quy và bậc Cao đẳng liên thông từ trình độ Trung cấp

Căn cứ quyết định số 4832/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Phú Lâm thành Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-CĐKTKT ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp;

Căn cứ Thông báo 142/TB-CĐKTKT ngày 24 tháng 02 năm 2022 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển sinh bậc Cao đẳng, hệ chính quy năm 2022;

Căn cứ Thông báo 795/TB-CĐKTKT ngày 22 tháng 09 năm 2022 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển sinh Cao đẳng liên thông từ trình độ Trung cấp năm 2022;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh bậc Cao đẳng của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo: tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh và tiếp nhận nhập học bậc Cao đẳng chính quy và bậc Cao đẳng liên thông từ trình độ trung cấp năm 2022, cụ thể như sau:

  1. Tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy, tốt nghiệp THPT trở lên
STT Tên ngành, nghề Mã ngành
1 Tiếng Anh 6220206
2 Quản trị kinh doanh 6340404
3 Marketing 6340116
4 Tài chính – Ngân hàng 6340202
5 Kế toán 6340301
6 Công nghệ thông tin 6480201
7 Thiết kế trang Web 6480214
8 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) 6480202
9 CNKT Ô tô 6510202
10 CNKT Cơ khí 6510201
11 CNKT Cơ điện tử 6510304
12 CNKT Điện, Điện tử 6510303
13 CNKT Điều khiển và tự động hóa 6510305
14 Logistics 6340113
  1. Tuyển sinh cao đẳng liên thông từ trình độ trung cấp
TT Tên ngành/nghề Mã ngành
1 Kế toán 6340301
2 Công nghệ thông tin 6480201
3 Thiết kế trang Web 6480214
4 Công nghê thông tin (Ứng dụng phần mềm) 6480202
5 Công nghệ May 6540204
6 May thời trang 6540205
7 Công nghệ kỹ thuật ô tô 6510202
8 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 6510201
9 Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 6510304
10 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 6510303
11 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 6510312
12 Tài chính doanh nghiệp 6340201

 

  1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh và tiếp nhận nhập học: đến hết ngày 30/11/2022.
  2. Chi tiết liên hệ về tuyển sinh:

Phòng Tuyển sinh, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 54 061 344 – 033 808 4637 (zalo/hotline)

Tư vấn trực tuyến: https://www.facebook.com/tuyensinh.hotec

Website: https://ktkthcm.edu.vn

Email: tuyensinh@hotec.edu.vn

Main Menu

Contact