Liên kết nhanh

Ban giám hiệu

Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh thể hiện tính chủ động, sáng tạo, đồng thời nêu cao tinh thần một trường cao đẳng nhân văn và nhân bản trong tầm nhìn, sứ mạng và thực tiễn đào tạo, nghiên cứu, phục vụ. Sứ mạng của nhà trường là đào tạo người học có kiến thức sâu rộng và năng lực sáng tạo tri thức, có khát vọng chinh phục, có sự trải nghiệm chuyên môn cần thiết để khởi nghiệp, có khả năng tự khẳng định bằng cách thể hiện sự khác biệt và vượt trội.

Đó là một cam kết hướng về lợi ích thiết thực của sinh viên và lợi ích cộng đồng.

Ông Khê Văn Mạnh

Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

* Liên hệ: khevanmanh@hotec.edu.vn

Ông Phan Văn Thanh Cần

P. Bí thư Đảng ủy - P. Hiệu trưởng

* Liên hệ: thanhcanphan@hotec.edu.vn

Bà Phạm Ngọc Diễm​

P. Hiệu trưởng​

* Liên hệ: phamngocdiem@hotec.edu.vn

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm​

P. Hiệu trưởng​

*Liên hệ: nguyenthithanhtam@hotec.edu.vn

Main Menu

Contact