Ngành Thiết kế và quản lý website

  1. Mã ngành: 5480215……………………..
  2. Trình độ đào tạo: Trình độ trung cấp
  3. Hình thức đào tạo: Chính quy – Tín chỉ
  4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương
  5. Thời gian đào tạo: 2 năm; 4 học kỳ
  6. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 65 tín chỉ tương đương: 1710 giờ, trong đó:

– Thời gian học lý thuyết: 354 giờ;

– Thời gian Thực hành, thực tập: 1356 giờ.

  1. Giới thiệu chung về ngành:

Thiết kế và quản lý website trình độ trung cấp là ngành, nghề đào tạo nguồn nhân lực có việc làm tại tại các cơ quan, đơn vị chuyên ngành, các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp liên quan đến các công việc: ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, thiết kế đồ họa, thiết kế và lập trình giao diện web, xây dựng được ứng dụng web.

Người làm nghề Thiết kế và quản lý website, có khả năng:

– Thực hiện được các công việc liên quan tới thẩm mỹ, đồ họa theo yêu cầu.

– Tạo được các sản phẩm thân thiện, hiệu quả và đẹp mắt.

– Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế web.

– Thiết kế được cơ sở dữ liệu theo yêu cầu.

– Lập trình và phát triển được các ứng dụng web.

– Xây dựng được các Website phục vụ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm.

  1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

– Nhân viên văn phòng;

– Chuyên viên thiết kế đồ họa web;

– Chuyên viên lập trình giao diện web;

– Chuyên viên phát triển ứng dụng web.

Xem chi tiết về ngành học:

Main Menu

Contact